Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
Notable personalities of the world of science - Euclid of Alexandria

Notable personalities of the world of science - Euclid of Alexandria
Date of Issue: 29. 11. 2019
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with the postage stamp Zodiac of the Notable personalities of the world of science emission dedicated to the ancient mathematician Euclid of Alexandria.
Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) Notable personalities of the world of science - Euclid of Alexandria (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný Euklidovi z Alexandrie je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: www.postoveznamky.sk.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Thematic description and context:

Euklides z Alexandrie (asi 365 pr. n. l. – 300 pr. n. l.) bol starogrécky matematik. O Euklidovom živote vieme iba málo. Panuje názor že žil za čias Ptolemaia I. a možno práve on položil základy matematického bádania v alexandrijskom Museione. Euklides študoval v platónskej akadémii v Aténach a neskôr pôsobil v Alexandrii. Euklidovym najznámejším dielom sú Základy (lat. Elementa), v ktorom spresnil deduktívne chápanie matematiky, založené na definíciách, všeobecných pojmoch, t. j. na súhrne princípov, ktoré dnes označujeme ako axiómy, a na vzájomne od seba nezávislých postulátoch. Celé dielo Základy pojednáva o rovinnej geometrii, teórii čísiel a priestorovej geometrii (vrátane Platónových piatich pravidelných telesách). Toto chápanie geometrie bez námietok platilo až do 19. storočia. Z Euklidových postulátov je najznámejší posledný, piaty, že bodom v rovine možno viesť len jednu rovnobežku k danej priamke: mnohí sa totiž tento postulát pokúšali odvodiť z predchádzajúcich.

Euklides napísal aj Optiku, v ktorej sa zaoberá perspektívou, a jeho meno sa spája i s Katoptrikou, v ktorej rozoberá odraz od zrkadiel, no dnešní historici sa domnievajú, že nie je autorom tejto knihy.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists