Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

31. 08. 2023

Iné akcie a podujatia:
Vydanie poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch

Vydanie poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch
Miesto: ,
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 22. 09. 2023

Informácia o vydaní novej poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch.


Príležitostná poštová známka Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch


Príležitostná poštová známka Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov