Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
Vydanie poštovej známky Dejiny colníctva

Vydanie poštovej známky Dejiny colníctva
Deň používania: 06. 11. 2014
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti vydania poštovej známky Dejiny colníctva.


Textový motív: DEJINY COLNÍCTVA

Obrazový motív: Patrón obchodu a colníctva „Merkúr“ (Mercurius) držiaci mešec, ktorý bol zobrazený na minciach vydaných Rímskym cisárom Septimusom Severusom (146 – 211 n. l.).

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov