Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk 12. Medzinárodné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave

Dejiny colníctva

Dejiny colníctva

Poštová známka


Dejiny colníctvaPoštová známka Dejiny colníctva
Dejiny colníctva

Príležitostná poštová známka v hárčekovej úprave venovaná dejinám colníctva na území Slovenska.

Deň vydania: 06. 11. 2014
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Robert Jančovič
Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rytina hárčeka: akad. mal. Rudolf Cigánik
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000
Textový motív: dejiny / colníctva
Obrazový motív: Averz a reverz strieborného poldenára franského kráľa Karola Prostého z rokov 898-929, ktorý bol nájdený v roku 1965 v rámci výskumu základov Kostola sv. Martina v Nitre na Martinskom vrchu. Ide o vzácny prípad, kedy je na našom území zdokumentovaný výskyt cudzokrajnej mince ako platidla. Nepochybne ide o najstarší dôkaz výskytu platidla na našom území za účelom napomáhania medzinárodným obchodným vzťahom a postupného nahrádzania výmenného obchodu platidlami.

Hárčeková úprava obsahuje tri známky s kupónmi. Na kupónoch je zobrazený patrón colníkov, sv. Matúš, v podobe anjela prevzatého z karolínskej slonovinovej rezby a kaligrafická značka franského kráľa Ľudovíta Dieťaťa z Rafelstettenského colného poriadku s názvom originálneho rukopisu Inquisitio de Theloneis, ktorý platil aj na našom území. Ten sa zachoval len vo forme opisu z rokov 1254 – 1265 nazvanom Codex traditionum ecclesiae Pataviensis ab Ottone de Lonsdorf, pričom je deponovaný v Bavorskom hlavnom štátnom archíve v Mníchove.
Dekoráciu tlačového listu v spodnej časti tvorí medailón s vyobrazením sv. Matúša, patróna colníkov, píšuceho evanjelium podľa Ebbovho evanjeliára z 9. storočia na pozadí franskej dobovej ilustrácie z tzv. Utrechtského žaltára zachytávajúceho život vo franskej ríši 9. storočia, vrátane lodnej dopravy.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Dejiny colníctva (Hárčeková úprava)


Tematický popis a súvislosti::

Oblasť cla je v súčasnosti na našom území upravená na európskej úrovni jednotne Colným kódexom, pretože územie SR je súčasťou colného územia Európskej únie. Orgánmi štátnej správy v oblasti colníctva sú Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy a colné úrady.

Naše územie bolo od pradávna križovatkou významných obchodných ciest. Prvý štátny útvar na našom území, Veľká Morava, mal rozsiahle obchodné styky. Z tohto obdobia sa zachoval jeden z najstarších colných poriadkov a to Raffelstettenský colný poriadok (vlastným názvom v latinčine Inquisitio de theloneis Raffelstettensis ) z rokov 903 − 904, ktorý sa uplatňoval aj na našom území, a poukazuje na colnú prax veľkomoravských obchodníkov pri dovoze a vývoze tovaru. Preto aj symbolicky, pri príležitosti 1110. výročia jeho uplatňovania, si pripomíname počiatky a samotné dejiny colníctva na našom území, ktoré sa stali námetom poštovej známky a hárčeka.

Motívom poštovej známky je averz a reverz strieborného poldenára franského kráľa Karola Prostého z rokov 898 − 929, vyrazený mincovňou Bledonis lokalizovanou vo francúzskom meste Lons-le-Saunier, ktorý bol nájdený v roku 1965 rámci výskumu základov Kostola sv. Martina v Nitre na Martinskom vrchu. Ide o vzácny prípad, kedy je na našom území zdokumentovaný výskyt cudzokrajnej mince ako platidla. Nepochybne ide o najstarší dôkaz výskytu platidla na našom území za účelom napomáhania medzinárodným obchodným vzťahom a postupného nahrádzania výmenného obchodu platidlami. Na kupónoch známky je zobrazený patrón colníkov, sv. Matúš, v podobe anjela prevzatého z karolínskej slonovinovej rezby a kaligrafická značka franského kráľa Ľudovíta Dieťaťa z Rafelstettenského colného poriadku s názvom originálneho rukopisu Inquisitio de Theloneis. Ten sa zachoval len vo forme opisu z rokov 1254 – 1265 nazvanom Codex traditionum ecclesiae Pataviensis ab Ottone de Lonsdorf, pričom je deponovaný v Bavorskom hlavnom štátnom archíve v Mníchove. Hárček poštovej známky nakoniec dopĺňa obrazové stvárnenie evanjelistu Matúša, patróna colníkov, vytvoreného podľa predlôh dobových karolínskych rukopisov Remešskej školy.

Motívom FDC sa stalo tiež spracovanie predlohy karolínskej knižnej maľby z 10. storočia s motívom najvýznamnejšieho franského kráľa Karola Veľkého a jeho syna Pipina, ktorý reprezentuje spôsob kreovania právnych ediktov v období raného stredoveku.

Autor (zdroj) popisu: pplk. Ing. Marcel Šuštiak


Súvisiace filatelistické materiály (1):

Príležitostná pečiatka Vydanie poštovej známky Dejiny colníctvaPríležitostná pečiatka
Vydanie poštovej známky Dejiny colníctva

Súvisiace články (2):

Dejiny colníctva - Varianty kupónov a výrobné chybyDejiny colníctva - Varianty kupónov a výrobné chyby
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Dejiny colníctva

Dejiny colníctva
Dejiny colníctva
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Jedna vec, ktorú povinné školstvo vyučuje veľmi dobre, je mylné presvedčenie, že pre učenie potrebujeme povinné školstvo.

( Peter Gray)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.