Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Poštový lístok s prítlačou:
Veľká vojna v našich životoch

Veľká vojna v našich životoch
Deň vydania: 20. 11. 2014
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový lístok Historické poštové stanice - Stráže nad Zvolenom s prítlačou k výstave VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.


Textový motív: VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH / 20. 11. 2014 - 15. 2. 2015 / Výstava Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Obrazový motív: Humorná kresba dobového vojaka s plnou poľnou.

Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,55 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov