Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Príležitostná pečiatka:
Vernisáž výstavy VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Vernisáž výstavy VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH
Deň používania: 20. 11. 2014
 
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri slávnostnej vernisáži výstavy VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.


Textový motív: VERNISÁŽ VÝSTAVY "VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH"

Obrazový motív: Znak 16. Banskobystrického honvédskeho pluku s letopočtami 1914 a 1917.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov