100th anniversary of the founding of the Slovak Teachers Choir

Postage stamp commemorating the 100th anniversary of the founding of the Slovak Teachers` Choir

13. 03. 2021

Postal Card with imprint:
The Great War in our lives

The Great War in our lives
Date of Issue: 20. 11. 2014
Face value: T2 50g 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal (correspondence) pre-stamped card Historical postal stations - Straze nad Zvolenom with the imprint for the openting of the The Great War in our lives exhibition.


Text motifs: VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH ŽIVOTOCH / 20. 11. 2014 - 15. 2. 2015 / Výstava Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Pictorial motifs: Humorná kresba dobového vojaka s plnou poľnou.

Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,55 €


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists