Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 37 - July 2020

Nové číslo časopisu Európskej filatelistickej federácie FEPA NEWS

07. 07. 2020

Poštová známka:
Umenie: Vincent Hložník - Býci

Umenie: Vincent Hložník - Býci
Deň vydania: 15. 12. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 14 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 408000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením obrazu významného slovenského maliara Vincenta Hložníka "Býci", ktorý je majetkom Slovenskej národnej galérie.


Textový motív: BÝCI, 1969 / VINCENT HLOŽNÍK, 1919 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Obrazový motív: Reprodukcia obrazu Vincenta Hložníka "Býci".

Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: Miloš Ondráček

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Vincent Hložník - Býci  (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Vincent Hložník - národný umelec, vysokoškolský profesor, maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg. Narodil sa 22. 10. 1919 vo Svederníku (okres Žilina). Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe v oddelení dekoratívnej a monumentálnej maľby (F. Kysela, J. Novák). V okoch 1952 - 72 pôsobil na VŠVU v Bratislave, kde viedol oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, od roku 1958 profesor, v rokoch 1960 - 64 rektor VŠVU. Vincent Hložník je najvýraznejšou osobnosťou výtvarnej generácie 2. svetovej vojny. V  jeho diele prevláda humanistický a antifašistický tón. Pre jeho tvorbu je typická expresívna nadsádzka, suverénna kaligrafia a odvážna obraznosť. Osobitné postavenie v jeho diele má grafika a ilustrácia. Za svoju grafickú a ilustračnú tvorbu sa stal nositeľom mnohých významných ocenení doma i v zahraničí.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov