Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov s výplatným štočkom v tvare motýlika (FRANCOTYP) po oslobodení Československej republiky v roku 1945 s dôrazom na územie Slovenska

21. 09. 2020

Poštová známka:
Umenie: Janko Alexy - Dievčatá

Umenie: Janko Alexy - Dievčatá
Deň vydania: 15. 12. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 7 Sk
Rozmery známky: 50 x 40 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 393000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením obrazu významného slovenského maliara Janka Alexyho "Dievčatá", ktorý je majetkom Slovenskej národnej galérie.


Textový motív: DIEVČATÁ, 1932 / JANKO ALEXY 1894 - 1970 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Obrazový motív: Reprodukcia pastelu Janka Alexyho "Dievčatá".

Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: Bohumil Šneider

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Janko Alexy - Dievčatá (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Janko Alexy (25. 1. 1894 Lipt. Mikuláš - 22. 9. 1970 Bratislava) - národný umelec, maliar, spisovateľ. Študoval na Akadémii výtvarných umění v Prahe u V. Bukovaca, M. Pirnera a M. Švabinského. Tvoril v Martine, Piešťanoch a v Bratislave. Dielo Janka Alexyho má základný význam v rozvoji moderného slovenského umenia, najmä v jeho raných fázach, kedy obohatil vidiecko-žánrový prúd výtvarného prejavu. Jeho najvlastnejšou výtvarnou technikou bol pastel. Prínosom sú dekoratívne plošné žánrové pastely jesennej farebnosti, v ktorých vyjadril charakter zeme a ľudu. Venoval sa i vitrážam a tapisériám. Je autorom impresionisticky ladených poviedok a románov s autobiografickými prvkami. Venoval sa i výtvarnej publicistike.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov