Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Štefan Anián Jedlík - fyzik a kňaz benediktínskeho rádu

Štefan Anián Jedlík - fyzik a kňaz benediktínskeho rádu
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 29. 05. 2020 23:28

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis s fyzikom a kňazom benediktínskeho rádu Štefanom Aniánom Jedlíkom.Štefan Anián Jedlík

(* 11. január 1800, Zemné (okres Nové Zámky) – † 13. december 1895, Győr)

uhorský fyzik a kňaz benediktínskeho rádu narodený na slovenskom území a pôsobiaci v rokoch 1831–1840 na kráľovskej akadémii v Bratislave.


MAĎARSKO


1954 - Vedci - Štefan Anián Jedlík (1800 - 1895)


Relevantné atribúty: Poštová známka - portrét Štefana Aniána Jedlíka a nápis: "JEDLIK ÁNYOS"

Slovaciká - Maďarsko - Vedci - Štefan Anián Jedlík

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov