Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Slovaciká - slovenskí autori - Martin Činovský

Slovaciká - slovenskí autori - Martin Činovský
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 07. 04. 2015 21:21

Prehľad slovacík - poštových známok a iných filatelistických materiálov iných krajín, na tvorbe ktorých sa podieľal slovenský výtvarník, grafik, rytec, ilustrátor, považovaný za zakladateľa slovenskej známkovej tvorby, Martin Činovský (zoradené abecedne


Martin Činovský (Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.)


(* 8. 3. 1953, Levoča)

Slovenský výtvarník, grafik, rytec, ilustrátor, považovaný za zakladateľa slovenskej známkovej tvorby - zameriava sa hlavne na poštové a bankové ceniny. Založil tlačiareň špecializovanú na oceľotlač z plochých dosiek. Okrem pôsobenia v oblasti známkovej tvorby sa venuje aj voľnej a užitej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe, komponuje hudbu a hudbu k filmom.

Viac informácií: Martin Činovský.


Česká republika (ČESKÁ REPUBLIKA)1993 - Výročia osobností - August Sedláček a Eduard Čech


Rytina dvoch poštových známok

Slovaciká - Česká republika -  Výročia osobností - August Sedláček a Eduard Čech - Martin Činovský
Slovaciká - Česká republika -  Výročia osobností - August Sedláček a Eduard Čech - Martin Činovský


2023 - 30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Rytina poštovej známky v hárčekovej úprave

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty - Martin Činovský


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty - Martin ČinovskýFrancúzsko (RF)


2003 - Milan Rastislav Štefánik (Spoločné vydanie Slovenska s Francúzskom)


Rytina poštovej známky

Slovaciká - Francúzsko - Spoločné vydanie Slovenska s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik - Jozef Baláž - Martin ČinovskýChorvátsko (REPUBLIKA HRVATSKA)


1999 - Juraj Haulík (Spoločné vydanie Slovenska s Chorvátskom)


Rytina poštovej známky

Slovaciká - Chorvátsko - Spoločné vydanie Slovenska s Chorvátskom - Juraj Haulík - Jozef Baláž - Martin ČinovskýRakúsko (ӦSTERREICH)


2009 - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum (Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom)


Rytina dvoch poštových známok v hárčekovej úprave

Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum - Igor Piačka - Martin Činovský
Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum - Igor Piačka - Martin Činovský


Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum - Igor Piačka - Martin Činovský
Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov