Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Ľudovít Štúr - jazykovedec, spisovateľ, redaktor, pedagóg a politik

Ľudovít Štúr - jazykovedec, spisovateľ, redaktor, pedagóg a politik
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 07. 02. 2016 12:02

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis s jazykovedecom, spisovateľom, redaktorom, pedagógom a politikom Ľudovítom Štúrom.Ľudovít Štúr (* 28. október 1815, Uhrovec – † 12. január 1856, Modra)

Slovenský politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg. Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, kodifikátor slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach (okolo 1843), jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849 a poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen v rokoch 1847 – 1848.
Je po ňom pomenovaná planétka (3393) Štúr.


Guinea (REPUBLIQUE DE GUINEE)


2009 - Vstup Slovenska do euro zóny


Relevantné atribúty: Poštová známka - Portrét Ľudovíta Štúra, nápis "Ľudovít Štúr".

Slovaciká - Guinea - Prechod Slovenska na euro - Ľudovít Štúr

Slovaciká - Guinea - Prechod Slovenska na euro - Ľudovít Štúr

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov