Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Slovaciká podľa krajín vydania

Slovaciká podľa krajín vydania
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 29. 04. 2015 15:59

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania.Krajiny vydania slovacík


Najkompletnejším, no tematicky menej prehľadným, je zoskupenie slovacík podľa krajín vydania. Je to jediný prehlad, ktorý obsahuje všetky slovaciká bez ohľadu na ich obrazové prvky, príležitosť alebo účel vydania, autora alebo iné pre slovaciká špecifické prvky.

Slovaciká sú zoskupené podľa kontinentov, v rámci ktorých sú krajiny zoradené podľa abecedy slovenských názvov krajín. Tie krajiny, ktoré vydali väčší počet slovacík (napr. Česká republika, Maďarsko, Poľsko, ...) majú vytvorené vlastné stránky.


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov