170 rokov prvých poštových známok na Slovensku

Okolnosti vzniku a proces návrhu a výroby prvých rakúskych známok a ich detailný filatelistický popis doplnený ukážkami skutočného poštového použitia známok všetkých hodnôt na zásielkach odoslaných z územia alebo na územie dnešného Slovenska.

23. 02. 2021

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)
Miesto: RUMANSKY ART CENTRE / Galéria, ul. E. Š. Martinčekovej 4506/4 (pri Daňovom úrade), Liptovský Mikuláš
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 06. 12. 2013

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006) v Liptovskom Mikuláši.Poštová známka Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006).

Slovenská pošta, a. s., Mesto Liptovský Mikuláš, Klub filatelistov 53-06 Liptovský Mikuláš a RUMANSKY ART CENTRE n. o. si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006) a na výstavu grafickej tvorby Igora Rumanského a Rudolfa Cigánika so zameraním na poštovú známku IGOR RUMANSKÝ, RUDOLF CIGÁNIK - ZNÁMKOVÁ TVORBA, ktoré sa uskutočnia v piatok 6. 12. 2013 od 13:00 v RUMANSKY ART CENTRE / Galéria v Liptovskom Mikuláši.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov