Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk 12. Medzinárodné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave

Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)

Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)

Poštová známka


Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)Poštová známka Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)
Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému výtvarníkovi a autorovi československých a slovenských poštových známok Igorovi Rumanskému (1946 - 2006).

Deň vydania: 06. 12. 2013
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1050000

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006) (Známka s kupónom)


Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006) (Pôvodný výtvarný návrh)

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik


Tematický popis a súvislosti::

Igor Rumanský (10. 3. 1946 – 10. 8. 2006) bol uznávaným umelcom, maliarom, grafikom, ilustrátorom, dlhoročným vysokoškolským pedagógom a príslušníkom silnej umeleckej generácie, ktorá v sedemdesiatych rokoch vstúpila do nášho výtvarného diania. K formovaniu tejto generácie prispel svojou osobitou a veľmi skoro umelecky vyzretou grafickou a ilustračnou tvorbou. Do spektra jeho tvorby sa radí i známková grafika, i keď nie v početných, ale zato vo veľmi významných realizáciách. Prvé návrhy známok vytvoril už v závere 70. rokov, pričom išlo prevažne o športové námety. Mal však ambíciu vytvárať známky i s inými témami, ktoré by mu umožňovali prezentovať svoje umenie a výtvarne sa vyjadriť k náročnejším námetom vyžadujúcim väčšiu mieru kreativity. Tak v slovenskej známke Mier a sloboda (1995) z emisného radu EUROPA, ako aj v emisii Svetový rok Slovákov (1997) spracoval autor navýsosť vážnu tému a to za použitia v známkovej grafike pomerne zriedkavo uplatňovanej alegórie.

V obidvoch opisovaných emisiách bola Rumanského predloha náročná na súlad názoru výtvarníka a rytca. Výsledný efekt oboch emisií vznikol vo vzornej spolupráci s rytcom Rudolfom Cigánikom. Spoločná tvorba dvojice tvorcov Rumanský – Cigánik predstavuje špičkové realizácie našej známkovej tvorby s rovnocenným autorským podielom výtvarníka a rytca. Známka Mier a sloboda bola ocenená Cenou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR najmä pre prínos v použití výrazových prostriedkov v známkovej tvorbe ojedinelých. Igor Rumanský je najvýraznejším predstaviteľom toho prúdu, ktorý aj v známkovej grafike stavia na svojich osobných charakteristikách vlastných voľnej či ilustračnej tvorbe a tieto aplikuje na vysokej invenčnej aj realizačnej úrovni. Cigánik v návrhoch emisie približuje práve tie hodnoty a tie charakteristiky Rumanského tvorby, ktoré ich spájajú tak v tvorbe ako i v priateľstve. Nie sú len spomienkou na Rumanského známkovú tvorbu, sú poctou celej jeho tvorbe, potvrdením trvalých hodnôt jeho diela ako aj umeleckou alegóriou a kreatívnou výpoveďou priateľa.

Autor (zdroj) popisu: Mgr. Antónia Paulinyová


Súvisiace filatelistické materiály (2):

Poštový lístok s prítlačou Deň poštovej známky a filatelie 2013Poštový lístok s prítlačou
Deň poštovej známky a filatelie 2013
Príležitostná pečiatka Deň poštovej známky a filatelie 2013Príležitostná pečiatka
Deň poštovej známky a filatelie 2013

Súvisiace články (2):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013
Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IGOR RUMANSKÝ – Oneskorené rekviem (čes.)Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IGOR RUMANSKÝ – Oneskorené rekviem (čes.)

Súvisiace podujatia (3):

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)
Výstava IGOR RUMANSKÝ, RUDOLF CIGÁNIK - ZNÁMKOVÁ TVORBA
Deň poštovej známky a filatelie 2013 v BratislaveZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)

Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)
Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Je to súčasťou našej ľudskej povahy, že pracujeme na veciach, v ktorých sme dobrí. Ak však chcete byť úspešní, musíte byť k sebe krutí a zamerať sa na svoje nedostatky.

(Arnold Schwarzenegger)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.