101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)

Premena názvu Prešporok (Pozsony) na Bratislava ilustrovaná dobovou pohľadnicou a doplňujúcimi poštovo-historickými dokladmi z roku 1919

30. 09. 2020

Poštový lístok s prítlačou:
Deň poštovej známky a filatelie 2013

Deň poštovej známky a filatelie 2013
Deň vydania: 06. 12. 2013
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový lístok Historické poštové stanice - Stráže nad Zvolenom s prítlačou k Dňu poštovej známky a filatelie 2013.


Textový motív: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY / A FILATELIE / 18. 12. 2013

Obrazový motív: Kytica z bielych zúbkovaných papierikov.

Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,55 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov