1900. výročie narodenia Marca Aurélia

Poštová známka pripomínajúca 100. výročie narodenia Marca Aurélia

26. 04. 2021

Príležitostná pečiatka:
Pocta Igorovi Rumanskému

Pocta Igorovi Rumanskému
Deň používania: 06. 12. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006) a výstavy grafickej tvorby Igora Rumanského a Rudolfa Cigánika v Liptovskom Mikuláši.
Deň používania: 6. 12. 2013
Pošta: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: POCTA IGOROVI RUMANSKÉMU
Obrazový motív: Kresba ženskej postavy.


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov