Postage stamp territories - Courland (I)

Article from the stamp territories area dedicated to postal services in the areas of today Latvia (1st part).

26. 02. 2021

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Day of postage stamp: Igor Rumansky (1946 – 2006)

Ceremonial inauguration of the postage stamp Day of postage stamp: Igor Rumansky (1946 – 2006)
Location: RUMANSKY ART CENTRE / Galéria, ul. E. Š. Martinčekovej 4506/4 (pri Daňovom úrade), Liptovský Mikuláš
Entry: Free (no admission)
Date: 06. 12. 2013

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006) v Liptovskom Mikuláši.Poštová známka Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006).

Slovenská pošta, a. s., Mesto Liptovský Mikuláš, Klub filatelistov 53-06 Liptovský Mikuláš a RUMANSKY ART CENTRE n. o. si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006) a na výstavu grafickej tvorby Igora Rumanského a Rudolfa Cigánika so zameraním na poštovú známku IGOR RUMANSKÝ, RUDOLF CIGÁNIK - ZNÁMKOVÁ TVORBA, ktoré sa uskutočnia v piatok 6. 12. 2013 od 13:00 v RUMANSKY ART CENTRE / Galéria v Liptovskom Mikuláši.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Igor Rumanský (1946 – 2006)


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists