Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku roka 2018

Slovaciká - Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska

Vlajka Slovenska


Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré zobrazujú vlajku SlovenskaVlajka Slovenska (základné informácie)


Vlajka Slovenska sa skladá zo slovenskej trikolóry a slovenského znaku. Farby slovenskej trikolóry sú odvodené jednak od pôvodných slovenských farieb červená a biela a jednak od slovanskej trikolóry (biela, modrá, červená).

Slovaciká - Vlajka Slovenska

Pôvodná slovenská vlajka v stredoveku pozostávala z dvoch pruhov červeného a bieleho (červený spravidla hore). Najstaršia forma „slovenskej“ vlajky sa zachovala v pečati mesta Nitra z doby kráľa Bela IV. (1235 – 1270). Bol to biely ležiaci dvojkríž na červenom pozadí.

Dnešná podoba vznikla počas revolúcie v rokoch 1848/1849, keď Slováci bojovali na strane Viedne proti Maďarom (pozri Slovenské povstanie). Medzi aprílom a septembrom 1848 sa ešte používala (českej a poľskej podobná vlajka) červeno-biela vlajka (bez znaku), pričom úplne prvýkrát „oficiálne“ sa takáto vlajka údajne použila 23. apríla 1848 v Brezovej počas divadelného predstavenia. Od septembra 1848 (iné pramene tvrdia, že od augusta) sa pridal modrý pás a začala sa používať (najmä) vlajka červeno-modro-biela alebo červeno-bielo-modrá. Modrý pás bol prevzatý z ruskej a chorvátskej zástavy (Rusi ako patróni Slovanov, Chorváti ako bratský národ v Uhorsku). Niektoré z vlajok roku 1848 niesli aj uhorský štátny znak, pričom v ňom však často bola zmenená farba troch vŕškov na modrú (teda na dnešné farby slovenského znaku). Použitím uhorského znaku sa malo vyjadriť, že sa Slováci (ešte) nechcú odtrhnúť od Uhorska, ale chcú len uznanie slovenského národa v rámci Uhorska.

Poradie pruhov sa ustálilo na dnešnom stave až v roku 1868 a túto vlajku vo veľkom používali slovenské spolky v USA.

Po vzniku Česko-Slovenska sa 30. marca 1920 po dlhom uvažovaní doplnila tradičná česká bielo-červená vlajka modrým trojuholníkom, ktorý symbolizoval Slovensko, keďže Slováci mali vo svojom znaku od roku 1848 už spomenutú modrú farbu. Tak vznikla vlajka Česko-Slovenska, ktorú dnešné Česko na základe zákona zo 17. decembra 1992 používa dodnes, hoci tým výslovne porušuje Zákon o rozdelení Česko-Slovenska z roku 1992, ktorý používanie symbolov Česko-Slovenska nástupníckymi štátmi explicitne zakazuje.

Slováci však už aj po roku 1918 používali aj svoju trojpruhovú zástavu (dnešná bez znaku), preto jej používanie bolo v roku 1919 v Česko-Slovensku oficiálne povolené. 19. novembra 1938, po vyhlásení slovenskej autonómie v rámci Česko-Slovenska, dostala trojpruhová vlajka (dnešná bez znaku) oficiálny charakter. V rokoch 1938 – 1939 Slováci zároveň prechodne používali ako symbol boja za autonómiu a autonómie v rámci Česko-Slovenska ako vlajku aj červený dvojkríž v bielom kruhu na modrom pozadí.

Aj Prvá slovenská republika používala v rokoch 1939 – 1945 dnešnú vlajku (opäť bez slovenského znaku), a to ako štátnu a podľa zákona z 23. júna 1939. Prvá slovenská republika zaviedla aj vlastnú vojnovú vlajku (zanikla v roku 1945), ktorou bola štátna vlajka s dvojitým čiernym krížom v čierno lemovanom štíte v strede listu.

Po nežnej revolúcii (v roku 1989) sa 1. marca 1990 ústavným zákonom opäť zaviedla trojpruhová vlajka (bez znaku). Používanie znaku na vlajke sa stalo nevyhnutnosťou od roku 1991, aby sa zabránilo zámenám s podobnými novými vlajkami Ruska a Slovinska. Keďže v tom čase bolo treba riešiť iné politické problémy, objavila sa nová vlajka so znakom až v 9. hlave Ústavy SR. Prvýkrát zaviala pred Bratislavským hradom 3. septembra 1992 o 20:22.

Niektoré detaily formy slovenskej štátnej vlajky určil až Zákon NR SR z 18. februára 1993. Podľa neho je výška štítu so znakom rovná polovici šírky vlajky a štít je olemovaný bielym pásikom, ktorého šírka sa rovná jednej stotine dĺžky vlajky.Späť na prehľad


Albánsko (SHQIPËRIA)


2008 - Vstup Albánska do NATO


Relevantné atribúty: Známka (vpravo v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Albánsko - Vstup Albánska do NATO - Vlajka Slovenska


2009 - 60. výročie Európskej komisie


Relevantné atribúty: Známka (v obryse hraníc Slovenska) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Albánsko - 60. výročie Európskej komisie - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Belgicko (BELGIE BELGIQUE)


2004 - Vstup Slovenska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Znamka (samolepiaca v zositkovom vydani) - Štátna vlajka Slovenska, napis "SLOVAQUIE / SLOWAKIJE.

Slovaciká - Belgicko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Belgicko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Štátna vlajka Slovenska


2004 - Vstup Slovenska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Harcek (znamka) - Štátna vlajka Slovenska; harcek (potlacene okraje) - napis "SLOVAQUIE / SLOWAKIJE.

Slovaciká - Belgicko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Bosna a Hercegovina (BOSNA I HERCEGOVINA)


2006 - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006


Relevantné atribúty: Známka (žltá) - vlajka Slovenska; FDC (prítlač - v pravej časti kruhu) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bosna a Hercegovina - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Bosna a Hercegovina - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Bosna a Hercegovina - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006 - Vlajka Slovenska, hranice Slovenska


Späť na prehľad


Brazília (BRASIL)


2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: Poštová známka (v kruhu vľavo v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Brazília - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Bulharsko (БЪЛГАРИЯ bulgaria)


2007 - Vstup Bulharska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (vpravo dole) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bulharsko - Vstup Bulharska do Európskej únie - Vlajka Slovenska2009 - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO


Relevantné atribúty: Poštová známka (v číslici "6" dole) - Vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bulharsko - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Bulharsko - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Česká republika (ČESKÁ REPUBLIKA)


2011 - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (prvá vlajka zhora vpravo a štvrtá vlajka zhora vľavo) - vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu (vpravo dole) - nápis "Slovakia".

Slovaciká - Česká republika - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Česká republika - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska2015 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji


Relevantné atribúty: Poštová známka (dole v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Česká republika -  Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Česká republika -  Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Čína (CHINA a 中华人民共和国)


1999 - 50. výročie od nadviazania diplomatických stykov medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka (v strede hore) - nápis "斯洛伐克共和国" (Slovenská republika).

Slovaciká - Čína - 50. výročie od nadviazania diplomatických stykov medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou - 斯洛伐克共和国 (Slovenská republika)

Slovaciká - Čína - 50. výročie od nadviazania diplomatických stykov medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou - 斯洛伐克共和国 (Slovenská republika)


Späť na prehľad


Džibutsko (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI)


2016 - ME vo futbale 2016


Relevantné atribúty: Potlačený okraj hárčeka (vpravo v strede) - slovenská vlajka v skupine B, nápis: "Slovaquie".

Slovaciká - Džibutsko - ME vo futbale 2016 - Slovenská vlajka


Späť na prehľad


Francúzsko (FRANCE)


2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (vpravo hore) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Francúzsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Gruzínsko (GEORGIA)


2016 - Spojenie s Európskou úniou


Relevantné atribúty: Potlačený okraj hárčeka (v strede) - vlajka Slovenska vo forme puzzle.

Slovaciká - Gruzínsko - Spojenie s Európskou úniou - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Guinea-Bissau (Guiné-Bissau)


2005 - Svetové organizácie - Európska únia


Relevantné atribúty: Potlačené kupóny na hárčeku (dole v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Guinea-Bissau - Svetové organizácie - Európska únia - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Írsko (ÉIRE)


2006 - EUROPA - Integrácia očami mladých ľudí


Relevantné atribúty: Poštová známka (v jednom z kvetov vľavo v strede) - vlajka Slovenska; potlačený okraj hárčeka (v jednom z kvetov vľavo v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Írsko - EUROPA - Integrácia očami mladých ľudí - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Írsko - EUROPA - Integrácia očami mladých ľudí - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Kazachstan (KAZAKHSTAN)


2013 - 20 rokov diplomatických vzťahov Kazachstanu


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčekov (vpravo hore) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Kazachstan - 20 rokov diplomatických vzťahov Kazachstanu - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Kazachstan - 20 rokov diplomatických vzťahov Kazachstanu - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Kórejská republika (KOREA)


2014 - Kórejský deň


Relevantné atribúty: Poštová známka (v strede) - vlajka Slovenska

Slovaciká -Kórejská republika - Kórejský deň - Vlajka Slovenska

Slovaciká -Kórejská republika - Kórejský deň - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Luxembursko (LUXEMBURG)


2008 - 50. výročie NATO


Relevantné atribúty: Poštová známka (v číslici "5" vľavo hore) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Luxembursko - 50. výročie NATO - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Maďarsko (MAGYARORSZÁG)


2011 - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (prvá vlajka zhora vpravo a štvrtá vlajka zhora vľavo) - vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu (vpravo dole) - nápis "Slovakia".

Slovaciká - Maďarsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Maďarsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Moldavsko (MOLDOVA)


2008 - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)


Relevantné atribúty: Potlačený okraj hárčeka (vľavo v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)  - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Mongolsko (MONGOLIA)


2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: Potlačený kupón medzi známkami (v pravom stĺpci chybne dvakrát!) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Mongolsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Peru (PERÚ)


2014 - 20 rokov Peruánskej poštovej služby Serpost


Relevantné atribúty: Poštová známka (v strede medzi číslicami "2" a "0" dole) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Peru - 20 rokov Peruánskej poštovej služby Serpost - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Poľsko (POLSKA)


2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: Poštová známka - vlajka Slovenska, hranice Slovenska.

Slovaciká - Poľsko - Vstup Slovenska do EÚ - Vlajka Slovenska, hranice Slovenska2007 - 50. výročie podpísania Rímskych protokolov


Relevantné atribúty: Poštová známka (v strednej skupine vlajok dole) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Poľsko - 50. výročie podpísania Rímskych protokolov4 - Vlajka Slovenska


2011 - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (prvá vlajka zhora vpravo a štvrtá vlajka zhora vľavo) - vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu (vpravo dole) - nápis "Slovakia".

Slovaciká - Poľsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Poľsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Slovinsko (SLOVENIJA)


2008 - Slovinské predsedníctvo Európskej únie


Relevantné atribúty: Poštová známka v hárčeku (vo vnútornom kruhu vľavo dole) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Slovinsko - Slovinské predsedníctvo Európskej únie - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Srbsko (Србија / Srbija)


2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: Potlačené okraje tlačových listov (na oboch pri strednej známke vpravo dole) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


St. Kitts (ST. KITTS)


2007 - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007


Relevantné atribúty: Poštová známka (v stuhe vlajok vľavo v strede) - vlajka Slovenska; potlačený okraj hárčeku (v stuhe vlajok vľavo v strede) - vlajka Slovenska; známka v hárčeku (v stuhe vlajok vľavo v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - St. Kitts - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - St. Kitts - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - St. Kitts - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007 - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Turecko (TÜRKIYE CUMHURIYET)


2012 - 10. Medzinárodná olympiáda tureckého jazyka


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (vľavo dole) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Turecko - 10. Medzinárodná olympiáda tureckého jazyka - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Turks & Caicos (TURKS & CAICOS)


2007 - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007


Relevantné atribúty: Poštová známka (v spodnom rade vlajok vľavo) - vlajka Slovenska; potlačený okraj hárčeka (v spodnom rade vlajok vľavo) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Turks & Caicos - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Turks & Caicos - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007 - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Organizácia spojených národov - New York (UNITED NATIONS)


1998 - Vlajky - Slovensko


Relevantné atribúty: Známka - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Organizácia spojených národov (New York) - Vlajky - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Organizácia spojených národov (New York) - Vlajky - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Organizácia spojených národov (New York) - Vlajky - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Organizácia spojených národov (New York) - Vlajky - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Organizácia spojených národov - Viedeň (U. N.)


2008 - Vlajky a mince - Slovensko


Relevantné atribúty: Známka - vlajka Slovenska a slovenská minca 1 Sk s Madonou s dieťaťom.

Slovaciká - Organizácia spojených národov (Viedeň) - Vlajky a mince - Vlajka Slovenska a slovenská minca

Slovaciká - Organizácia spojených národov (Viedeň) - Vlajky a mince - Vlajka Slovenska a slovenská minca


Späť na prehľad


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 21. 03. 2015 01:55 Poslať komentár

Slovaciká - Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska
Slovaciká - Nápisy, znaky a symboly - Vlajka Slovenska
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Každá pozitívna zmena v živote začína s rozhodnutím, že niečo začnete robiť alebo niečo prestanete robiť.

(Brian Tracy)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.