Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Štátna vlajka Slovenska

Štátna vlajka Slovenska
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 21. 03. 2015 01:55

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré zobrazujú štátnu vlajka Slovenska alebo jej napodobeniny.


Štátna vlajka Slovenska (základné informácie)

Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Brazilia, Bulharsko, Česká republika, Čína, Džibutsko, Francúzsko, Gruzínsko, Guinea-Bissau, Írsko, Kazachstan, Kórejská republika, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Mozambik, Paraguaj, Peru, Poľsko, Severné Macedónsko (predtým Macedónsko), Slovinsko, Srbsko, St. Kitts, Turecko, Turks & Caicos, Uruguaj, Vatikán, Organizácia spojených národov - New York (UNITED NATIONS), Organizácia spojených národov - Viedeň (U. N.)


Štátna vlajka Slovenska (základné informácie)


Štátna vlajka Slovenska sa skladá zo slovenskej trikolóry a slovenského znaku. Farby slovenskej trikolóry sú odvodené jednak od pôvodných slovenských farieb červená a biela a jednak od slovanskej trikolóry (biela, modrá, červená).

Slovaciká - Štátna vlajka Slovenska

Pôvodná slovenská vlajka v stredoveku pozostávala z dvoch pruhov červeného a bieleho (červený spravidla hore). Najstaršia forma „slovenskej“ vlajky sa zachovala v pečati mesta Nitra z doby kráľa Bela IV. (1235 – 1270). Bol to biely ležiaci dvojkríž na červenom pozadí.

Dnešná podoba vznikla počas revolúcie v rokoch 1848/1849, keď Slováci bojovali na strane Viedne proti Maďarom (pozri Slovenské povstanie). Medzi aprílom a septembrom 1848 sa ešte používala (českej a poľskej podobná vlajka) červeno-biela vlajka (bez znaku), pričom úplne prvýkrát „oficiálne“ sa takáto vlajka údajne použila 23. apríla 1848 v Brezovej počas divadelného predstavenia. Od septembra 1848 (iné pramene tvrdia, že od augusta) sa pridal modrý pás a začala sa používať (najmä) vlajka červeno-modro-biela alebo červeno-bielo-modrá. Modrý pás bol prevzatý z ruskej a chorvátskej zástavy (Rusi ako patróni Slovanov, Chorváti ako bratský národ v Uhorsku). Niektoré z vlajok roku 1848 niesli aj uhorský štátny znak, pričom v ňom však často bola zmenená farba troch vŕškov na modrú (teda na dnešné farby slovenského znaku). Použitím uhorského znaku sa malo vyjadriť, že sa Slováci (ešte) nechcú odtrhnúť od Uhorska, ale chcú len uznanie slovenského národa v rámci Uhorska.

Poradie pruhov sa ustálilo na dnešnom stave až v roku 1868 a túto vlajku vo veľkom používali slovenské spolky v USA.

Po vzniku Česko-Slovenska sa 30. marca 1920 po dlhom uvažovaní doplnila tradičná česká bielo-červená vlajka modrým trojuholníkom, ktorý symbolizoval Slovensko, keďže Slováci mali vo svojom znaku od roku 1848 už spomenutú modrú farbu. Tak vznikla vlajka Česko-Slovenska, ktorú dnešné Česko na základe zákona zo 17. decembra 1992 používa dodnes, hoci tým výslovne porušuje Zákon o rozdelení Česko-Slovenska z roku 1992, ktorý používanie symbolov Česko-Slovenska nástupníckymi štátmi explicitne zakazuje.

Slováci však už aj po roku 1918 používali aj svoju trojpruhovú zástavu (dnešná bez znaku), preto jej používanie bolo v roku 1919 v Česko-Slovensku oficiálne povolené. 19. novembra 1938, po vyhlásení slovenskej autonómie v rámci Česko-Slovenska, dostala trojpruhová vlajka (dnešná bez znaku) oficiálny charakter. V rokoch 1938 – 1939 Slováci zároveň prechodne používali ako symbol boja za autonómiu a autonómie v rámci Česko-Slovenska ako vlajku aj červený dvojkríž v bielom kruhu na modrom pozadí.

Aj Prvá slovenská republika používala v rokoch 1939 – 1945 dnešnú vlajku (opäť bez slovenského znaku), a to ako štátnu a podľa zákona z 23. júna 1939. Prvá slovenská republika zaviedla aj vlastnú vojnovú vlajku (zanikla v roku 1945), ktorou bola štátna vlajka s dvojitým čiernym krížom v čierno lemovanom štíte v strede listu.

Po nežnej revolúcii (v roku 1989) sa 1. marca 1990 ústavným zákonom opäť zaviedla trojpruhová vlajka (bez znaku). Používanie znaku na vlajke sa stalo nevyhnutnosťou od roku 1991, aby sa zabránilo zámenám s podobnými novými vlajkami Ruska a Slovinska. Keďže v tom čase bolo treba riešiť iné politické problémy, objavila sa nová vlajka so znakom až v 9. hlave Ústavy SR. Prvýkrát zaviala pred Bratislavským hradom 3. septembra 1992 o 20:22.

Niektoré detaily formy slovenskej štátnej vlajky určil až Zákon NR SR z 18. februára 1993. Podľa neho je výška štítu so znakom rovná polovici šírky vlajky a štít je olemovaný bielym pásikom, ktorého šírka sa rovná jednej stotine dĺžky vlajky.Späť na prehľad


Albánsko (SHQIPËRIA)


2008 - Vstup Albánska do NATO


Relevantné atribúty: Známka (vpravo v strede) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Albánsko - Vstup Albánska do NATO - Štátna vlajka Slovenska


2009 - 60. výročie Európskej komisie


Relevantné atribúty: Známka (v obryse hraníc Slovenska) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Albánsko - 60. výročie Európskej komisie - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Belgicko (BELGIE BELGIQUE)


2004 - Vstup Slovenska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Znamka (samolepiaca v zositkovom vydani) - Štátna vlajka Slovenska, napis "SLOVAQUIE / SLOWAKIJE.

Slovaciká - Belgicko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Belgicko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Štátna vlajka Slovenska


2004 - Vstup Slovenska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Harcek (znamka) - Štátna vlajka Slovenska; hárček (potlačené okraje) - napis "SLOVAQUIE / SLOWAKIJE.

Slovaciká - Belgicko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Bosna a Hercegovina (BOSNA I HERCEGOVINA)


2006 - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006


Relevantné atribúty: Známka (žltá) - Štátna vlajka Slovenska; FDC (prítlač - v pravej časti kruhu) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bosna a Hercegovina - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Bosna a Hercegovina - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Bosna a Hercegovina - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006 - Štátna vlajka Slovenska, hranice Slovenska


Späť na prehľad


Brazília (BRASIL)


2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: Poštová známka (v kruhu vľavo v strede) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Brazília - MS vo futbale 2010 - Štátna vlajka Slovenska


2020 - Diplomatické vzťahy Brazília - Česká republika - Slovensko


Relevantné atribúty: Poštová známka - Bratislavský hrad, slovenská vlajka, nápis: "Relaçoes Diplomáticas: Brasil – República Tcheca – Eslováquia" a nápis: "Foto: Milan Zachar"; Príležitoatná pečiatka prvého dňa - Bratislavský hrad, nápis: "Série Relaçoes Diplomáticas: Brasil – República Tcheca – Eslováquia"

Slovaciká - Brazília - Diplomatické vzťahy Brazília - Česká republika - Slovensko - Vlajka Slovenska, Bratislavský hrad


Späť na prehľad


Bulharsko (БЪЛГАРИЯ bulgaria)


2007 - Vstup Bulharska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (vpravo dole) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bulharsko - Vstup Bulharska do Európskej únie - Štátna vlajka Slovenska2009 - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO


Relevantné atribúty: Poštová známka (v číslici "6" dole) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Bulharsko - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Bulharsko - 60 rokov NATO a 5. výročie vstupu Bulharska do NATO - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Česká republika (ČESKÁ REPUBLIKA)


2011 - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (prvá vlajka zhora vpravo a štvrtá vlajka zhora vľavo) - Štátna vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu (vpravo dole) - nápis "Slovakia".

Slovaciká - Česká republika - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Česká republika - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Štátna vlajka Slovenska2015 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji


Relevantné atribúty: Poštová známka (dole v strede) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Česká republika -  Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Česká republika -  Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Čína (CHINA a 中华人民共和国)


1999 - 50. výročie od nadviazania diplomatických stykov medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka (v strede hore) - nápis "斯洛伐克共和国" (Slovenská republika).

Slovaciká - Čína - 50. výročie od nadviazania diplomatických stykov medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou - 斯洛伐克共和国 (Slovenská republika)

Slovaciká - Čína - 50. výročie od nadviazania diplomatických stykov medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou - 斯洛伐克共和国 (Slovenská republika)


Späť na prehľad


Džibutsko (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI)


2016 - ME vo futbale 2016


Relevantné atribúty: Potlačený okraj hárčeka (vpravo v strede) - slovenská vlajka v skupine B, nápis: "Slovaquie".

Slovaciká - Džibutsko - ME vo futbale 2016 - Slovenská vlajka


Späť na prehľad


Francúzsko (FRANCE)


2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (vpravo hore) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Francúzsko - MS vo futbale 2010 - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Gruzínsko (GEORGIA)


2016 - Spojenie s Európskou úniou


Relevantné atribúty: Potlačený okraj hárčeka (v strede) - Štátna vlajka Slovenska vo forme puzzle.

Slovaciká - Gruzínsko - Spojenie s Európskou úniou - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Guinea-Bissau (Guiné-Bissau)


2005 - Svetové organizácie - Európska únia


Relevantné atribúty: Potlačené kupóny na hárčeku (dole v strede) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Guinea-Bissau - Svetové organizácie - Európska únia - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Írsko (ÉIRE)


2006 - EUROPA - Integrácia očami mladých ľudí


Relevantné atribúty: Poštová známka (v jednom z kvetov vľavo v strede) - Štátna vlajka Slovenska; potlačený okraj hárčeka (v jednom z kvetov vľavo v strede) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Írsko - EUROPA - Integrácia očami mladých ľudí - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Írsko - EUROPA - Integrácia očami mladých ľudí - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Kazachstan (KAZAKHSTAN)


2013 - 20 rokov diplomatických vzťahov Kazachstanu


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčekov (vpravo hore) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Kazachstan - 20 rokov diplomatických vzťahov Kazachstanu - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Kazachstan - 20 rokov diplomatických vzťahov Kazachstanu - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Kórejská republika (KOREA)


2014 - Kórejský deň


Relevantné atribúty: Poštová známka (v strede) - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká -Kórejská republika - Kórejský deň - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká -Kórejská republika - Kórejský deň - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Luxembursko (LUXEMBURG)


2008 - 50. výročie NATO


Relevantné atribúty: Poštová známka (v číslici "5" vľavo hore) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Luxembursko - 50. výročie NATO - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Maďarsko (MAGYARORSZÁG)


2011 - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (prvá vlajka zhora vpravo a štvrtá vlajka zhora vľavo) - Štátna vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu (vpravo dole) - nápis "Slovakia".

Slovaciká - Maďarsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Maďarsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Malta (MALTA)


2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: Známka - štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Malta - Vstup Slovenska do EÚ - vlajka Slovenska

2017 - Predsedníctvo Malty v Rade Európy


Relevantné atribúty: Potlačený okraj hárčeka (vpravo v strede) - štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Malta - Predsedníctvo Malty v Rade Európy - vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Moldavsko (MOLDOVA)


2008 - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)


Relevantné atribúty: Potlačený okraj hárčeka (vľavo v strede) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)  - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Monako (MONACO)


2021 - Majstrovstvá Európy vo futbale 2021


Relevantné atribúty: Známka - štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Monako - Majstrovstvá Európy vo futbale - slovenská vlajka
Slovaciká - Monako - Majstrovstvá Európy vo futbale - slovenská vlajka


Späť na prehľad


Mongolsko (MONGOLIA)


2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: Potlačený kupón medzi známkami (v pravom stĺpci chybne dvakrát!) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Mongolsko - MS vo futbale 2010 - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Mozambik (MOCAMBIQUE)


2016 - 130. výročie narodenia Roberta Schumana (1886 - 1963)


Relevantné atribúty:

» Poštová známka v hárčekovej úprave - slovenská vlajka (v treťom rade v strede)

» Poštová známka v malom tlačovom liste - slovenská vlajka (v treťom rade v strede)

Slovaciká - Mozambik - 130. výročie narodenia Roberta Schumana - Vlajka Slovenska


Slovaciká - Mozambik - 130. výročie narodenia Roberta Schumana - Vlajka Slovenska


Slovaciká - Mozambik - 130. výročie narodenia Roberta Schumana - Vlajka Slovenska


Slovaciká - Mozambik - 130. výročie narodenia Roberta Schumana - Vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Paraguaj (Paraguay)


2012 - 20 rokov politickej emancipácie Slovenska


Relevantné atribúty: poštová známka (pravá) - vlajka Slovenska, Bratislavský hrad, nápis "DE EMANCIPACIÓN POLÍTICA / DE LA REPÚBLICA ESLOVACA"; poštová známka (stredná) - nápis "DE EMANCIPACIÓN POLÍTICA / DE LA REPÚBLICA ESLOVACA"; Kupón (ľavý) - vlajka Slovenska, slovenské hory; FDC (pečiatka) - vlajka Slovenska, nápis "DE EMANCIPACIÓN POLÍTICA / DE LA REPÚBLICA ESLOVACA".

Slovaciká - Paraguaj - 20 rokov politickej emancipácie Slovenska - Bratislavský hrad a hory

Slovaciká - Paraguaj - 20 rokov politickej emancipácie Slovenska - Bratislavský hrad a hory


Späť na prehľad


Peru (PERÚ)


2014 - 20 rokov Peruánskej poštovej služby Serpost


Relevantné atribúty: Poštová známka (v strede medzi číslicami "2" a "0" dole) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Peru - 20 rokov Peruánskej poštovej služby Serpost - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Poľsko (POLSKA)


2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: Poštová známka - štátna vlajka Slovenska, hranice Slovenska.

Slovaciká - Poľsko - Vstup Slovenska do EÚ - Štátna vlajka Slovenska, hranice Slovenska2006 - Cesta k slobode - 25 rokov poľsko-česko-slovenskej solidarity


Relevantné atribúty: Poštový lístok s prítlačou - účastníci stretnutia opozičných aktivistov z Poľska a Československa (o. i. Václav Havel) na poľsko-československej hranici v roku 1988, v hornom rade vpravo Ján Čarnogurský, štátna vlajka Slovenska, texty: "CESTA K SLOBODE", "XXV rokov poľsko-česko-slovenskej Solidarity", "Slowackej".

Slovaciká - Poľsko - Cesta k slobode - 25 rokov poľsko-česko-slovenskej solidarity - Ján Čarnogurský


2007 - 50. výročie podpísania Rímskych protokolov


Relevantné atribúty: Poštová známka (v strednej skupine vlajok dole) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Poľsko - 50. výročie podpísania Rímskych protokolov4 - Štátna vlajka Slovenska


2011 - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (prvá vlajka zhora vpravo a štvrtá vlajka zhora vľavo) - Štátna vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu (vpravo dole) - nápis "Slovakia".

Slovaciká - Poľsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Poľsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Severné Macedónsko (predtým Macedónsko) (СЕВЕРНА МАКЕДИJА, REPUBLIKA MAKEDONIJA)


2016 - Vstup Macedónska do Európskej únie - Bratislava


Relevantné atribúty: Poštová známka - Bratislavský hrad, štátna vlajka Slovenska, nápis "Bratislava", nápis "Словацка".

Slovaciká - Macedónsko - Vstup Macedónska do Európskej únie - Bratislavský hrad, Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Macedónsko - Vstup Macedónska do Európskej únie - Bratislavský hrad, Štátna vlajka Slovenska2019 - 50. Výročie založenia NATO


Relevantné atribúty: Poštová známka (dole v strede) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Severné Macedónsko - 50. Výročie založenia NATO - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Severné Macedónsko - 50. Výročie založenia NATO - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Severné Macedónsko - 50. Výročie založenia NATO - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Slovinsko (SLOVENIJA)


2008 - Slovinské predsedníctvo Európskej únie


Relevantné atribúty: Poštová známka v hárčeku (vo vnútornom kruhu vľavo dole) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Slovinsko - Slovinské predsedníctvo Európskej únie - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Srbsko (Србија / Srbija)


2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: Potlačené okraje tlačových listov (na oboch pri strednej známke vpravo dole) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


St. Kitts (ST. KITTS)


2007 - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007


Relevantné atribúty: Poštová známka (v stuhe vlajok vľavo v strede) - Štátna vlajka Slovenska; potlačený okraj hárčeku (v stuhe vlajok vľavo v strede) - Štátna vlajka Slovenska; známka v hárčeku (v stuhe vlajok vľavo v strede) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - St. Kitts - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - St. Kitts - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - St. Kitts - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007 - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Turecko (TÜRKIYE CUMHURIYET)


2012 - 10. Medzinárodná olympiáda tureckého jazyka


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (vľavo dole) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Turecko - 10. Medzinárodná olympiáda tureckého jazyka - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Turks & Caicos (TURKS & CAICOS)


2007 - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007


Relevantné atribúty: Poštová známka (v spodnom rade vlajok vľavo) - Štátna vlajka Slovenska; potlačený okraj hárčeka (v spodnom rade vlajok vľavo) - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Turks & Caicos - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007 - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Turks & Caicos - 100 rokov svetového skautingu 1907 - 2007 - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Uruguaj (URUGUAY Correos)


2021 - 100. výročie diplomatických vzťahov s Českou republikou a Slovenskou republikou


Relevantné atribúty: Poštová známka - Bratislavský hrad, nápis: "Eslovaquia"; Potlačené okraje hárčeka - nápis: "República Checa y Eslovaquia", štátna vlajka Slovenskej republiky (hodne predĺžená), ľudové ornamenty (zatiaľ neidentifikovaný pôvod)

Slovaciká - Uruguaj - 100. výročie diplomatických vzťahov - Bratislavský hrad, štátna vlajka Slovenskej republiky

Slovaciká - Uruguaj - 100. výročie diplomatických vzťahov - Bratislavský hrad, štátna vlajka Slovenskej republiky


Späť na prehľad


Vatikán (CITTA DEL VATICANO a città del vaticano)


2003 - Pútnické cesty pápeža Ján Pavla II.


Relevantné atribúty: Poštová známka (vpravo hore) - nápis "slovacchia", slovenská trikolóra (bez štátneho znaku)

Slovaciká - Vatikán - Pútnické cesty pápeža Ján Pavla II. - Slovacchia, Slovenská trikolóra


Späť na prehľad


Organizácia spojených národov - New York (UNITED NATIONS)


1998 - Vlajky - Slovensko


Relevantné atribúty: Známka - Štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Organizácia spojených národov (New York) - Vlajky - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Organizácia spojených národov (New York) - Vlajky - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Organizácia spojených národov (New York) - Vlajky - Štátna vlajka Slovenska

Slovaciká - Organizácia spojených národov (New York) - Vlajky - Štátna vlajka Slovenska


Späť na prehľad


Organizácia spojených národov - Viedeň (U. N.)


2008 - Vlajky a mince - Slovensko


Relevantné atribúty: Známka - Štátna vlajka Slovenska a slovenská minca 1 Sk s Madonou s dieťaťom.

Slovaciká - Organizácia spojených národov (Viedeň) - Vlajky a mince - Štátna vlajka Slovenska a slovenská minca

Slovaciká - Organizácia spojených národov (Viedeň) - Vlajky a mince - Štátna vlajka Slovenska a slovenská minca


Späť na prehľad
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov