Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska

Informácia o Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a jeho neúnavných filatelistických aktivitách.

26. 01. 2020

Filatelistické aukcie:
Medzinárodná písomná tematická aukcia FilaNotes

Medzinárodná písomná tematická aukcia FilaNotes
Miesto: internet, INTERNET - Bratislava (Slovensko) 
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 01. 09. 2019 - 29. 09. 2019

Pozvanie na Medzinárodnú písomnú tematickú aukciu FilaNotes zameranú na OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING


Organizátor aukcie: Vojtech Jankovič - FilaNotes, Stromová 38, 831 01 Bratislava (v spolupráci s ALBUM - Michal Zika)

Aukcia bude prebiehať od 1. 9. 2019 (10:00 SEČ) odkedy bude možné zasielanie písomných príkazov e-mailom alebo poštou až do 29. 9. 2019 (20:00 SEČ).

Dopredaj nevydražených položiek bude prebiehať v týždni 30. 9. – 4. 10. 2019.

K aukcii nie je vydaný klasický tlačený katalóg!


Viac informácií a kompletnú aukčnú ponuku nájdete na internetovej stránke:

Slovenská verzia/Slovak version:
Tematická aukcia OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING.

Anglická verzia/English version:
Thematic auction OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING topics.Ukážky zaujímavých aukčných položiek:


Položka 308 - ČESKOSLOVENSKO 1984 - Letné olympijské hry LOS ANGELES 1984 / Šport - Olympijské hnutie (Ľahká atletika)

Obálka bez adresy s nevydanou známkou 1 Kčs Letné olympijské hry LOS ANGELES 1984 / Šport - Olympijské hnutie (Ľahká atletika) s čiernym textom: "HRY XXIII. OLYMPIÁDY / LOS ANGELES / 1984" a čiernou farbou orámovanými olympijskými kruhmi opečiatkovaná z ochoty dennou pečiatkou 06601 HUMENNÉ * -6.12.84 - 24 1c (nevydaná známka na obálke s pečiatkou - mimoriadne vzácne!).
 
ČESKOSLOVENSKO 1984 - Letné olympijské hry LOS ANGELES 1984 / Šport - Olympijské hnutie (Ľahká atletika)
 
Položka 207 - MAĎARSKO 1950 - Ideové návrhy maďarských športových známok

Originálny hárok zo skicára formátu 34,5 x 24,2 cm s 21 kompozične zachytenými ideovými skicami ceruzkou (grafitom) na pripravované maďarské športové známky 50-tych rokov - niektoré realizované - ktorých autorom je známy maďarský výtvarník a autor mnohých maďarských známok Sándor Legrádi. Medzi návrhmi možno rozpoznať viacero športových námetov: gymnastika, motocyklový šport, futbal, atletika (unikátny materiál).
 
MAĎARSKO 1950 - Ideové návrhy maďarských športových známok
 
Položka 6 - MAFEKING 1900 - Búrska vojna - obliehanie Mafekingu 1900 (cyklista)

Pečiatkovaná lokálna známka MAFEKING - SIEGE OF MAFEKING s pečiatkou MAFEKING C. G. H s nečitateľným dátumom, rok 1900. Na známke je vyobrazený cyklista, ktorý zabezpečoval tajné doručovanie správ v obliehanom meste Mafeking počas Búrskej vojny v rokoch 1899-1900, organozvané - v tom čase plukovník Britskej armády - Robert Baden-Powell. Po skončení Búrskej vojny Robert Baden-Powell, povýšený do hodnoti generála Britskej armády, na základe svojich dlhoročných vojenských skúseností ako stratég a prieskumník založil skautské hnutie. Veľmi pekný exemplár tejto žiadanej známky.
 
MAFEKING 1900 - Búrska vojna - obliehanie Mafekingu 1900 (cyklista)
 

Viac informácií a kompletnú aukčnú ponuku nájdete na internetovej stránke:

Slovenská verzia/Slovak version:
Tematická aukcia OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING.

Anglická verzia/English version:
Thematic auction OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING topics.

"


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov