100th anniversary of the Slovak National Theater

Commemorative postage stamps devoted to the 100th anniversary of the Slovak National Theater in Bratislava.

28. 02. 2020

Philatelic Auctions:
International written thematic auction FilaNotes

International written thematic auction FilaNotes
Location: internet, INTERNET - Bratislava (Slovensko)
Entry: Free (no admission)
Date: 01. 09. 2019 - 29. 09. 2019

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the International written thematic auction FilaNotes devoted to the OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING topics.


Organizátor aukcie: Vojtech Jankovič - FilaNotes, Stromová 38, 831 01 Bratislava (v spolupráci s ALBUM - Michal Zika)

Aukcia bude prebiehať od 1. 9. 2019 (10:00 SEČ) odkedy bude možné zasielanie písomných príkazov e-mailom alebo poštou až do 29. 9. 2019 (20:00 SEČ).

Dopredaj nevydražených položiek bude prebiehať v týždni 30. 9. – 4. 10. 2019.

K aukcii nie je vydaný klasický tlačený katalóg!


Viac informácií a kompletnú aukčnú ponuku nájdete na internetovej stránke:

Slovenská verzia/Slovak version:
Tematická aukcia OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING.

Anglická verzia/English version:
Thematic auction OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING topics.Ukážky zaujímavých aukčných položiek:


Položka 308 - ČESKOSLOVENSKO 1984 - Letné olympijské hry LOS ANGELES 1984 / Šport - Olympijské hnutie (Ľahká atletika)

Obálka bez adresy s nevydanou známkou 1 Kčs Letné olympijské hry LOS ANGELES 1984 / Šport - Olympijské hnutie (Ľahká atletika) s čiernym textom: "HRY XXIII. OLYMPIÁDY / LOS ANGELES / 1984" a čiernou farbou orámovanými olympijskými kruhmi opečiatkovaná z ochoty dennou pečiatkou 06601 HUMENNÉ * -6.12.84 - 24 1c (nevydaná známka na obálke s pečiatkou - mimoriadne vzácne!).
 
ČESKOSLOVENSKO 1984 - Letné olympijské hry LOS ANGELES 1984 / Šport - Olympijské hnutie (Ľahká atletika)
 
Položka 207 - MAĎARSKO 1950 - Ideové návrhy maďarských športových známok

Originálny hárok zo skicára formátu 34,5 x 24,2 cm s 21 kompozične zachytenými ideovými skicami ceruzkou (grafitom) na pripravované maďarské športové známky 50-tych rokov - niektoré realizované - ktorých autorom je známy maďarský výtvarník a autor mnohých maďarských známok Sándor Legrádi. Medzi návrhmi možno rozpoznať viacero športových námetov: gymnastika, motocyklový šport, futbal, atletika (unikátny materiál).
 
MAĎARSKO 1950 - Ideové návrhy maďarských športových známok
 
Položka 6 - MAFEKING 1900 - Búrska vojna - obliehanie Mafekingu 1900 (cyklista)

Pečiatkovaná lokálna známka MAFEKING - SIEGE OF MAFEKING s pečiatkou MAFEKING C. G. H s nečitateľným dátumom, rok 1900. Na známke je vyobrazený cyklista, ktorý zabezpečoval tajné doručovanie správ v obliehanom meste Mafeking počas Búrskej vojny v rokoch 1899-1900, organozvané - v tom čase plukovník Britskej armády - Robert Baden-Powell. Po skončení Búrskej vojny Robert Baden-Powell, povýšený do hodnoti generála Britskej armády, na základe svojich dlhoročných vojenských skúseností ako stratég a prieskumník založil skautské hnutie. Veľmi pekný exemplár tejto žiadanej známky.
 
MAFEKING 1900 - Búrska vojna - obliehanie Mafekingu 1900 (cyklista)
 

Viac informácií a kompletnú aukčnú ponuku nájdete na internetovej stránke:

Slovenská verzia/Slovak version:
Tematická aukcia OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING.

Anglická verzia/English version:
Thematic auction OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING topics.

"


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists