Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 4. 8. 2020).

04. 08. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)

Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)
Deň používania: 26. 09. 2014
 
Pošta: RUŽOMBEROK 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938) v Ružomberku.


Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY "ANDREJ HLINKA"

Obrazový motív: Kríž v päťuholníku.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov