Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza personalizovaný UTL: Inter Bratislava - 40. výročie 1. titulu majstra Československa v basketbale (1979 - 2019)

Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)

Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)

Poštová známka


Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)Poštová známka Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)
Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia významného slovenského kňaza a politika Andreja Hlinku, ktorý sa narodil v roku 1864 v Černovej a v zomrel v roku 1938 v Ružomberku.

Deň vydania: 26. 09. 2014
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 27,2 x 34,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Martin Činovský
Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 2000000
Textový motív: ANDREJ HLINKA (1864 - 1938)
Obrazový motív: Portrét Andreja Hlinku ako kňaza.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y) (1):

Poštová známka Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Rímskokatolícky kňaz, pápežský protonotár, rodák z prostej pltnícko-roľníckej rodiny z ružomberskej mestskej časti Černovej, sa svojím životom zapísal medzi najvýraznejšie osobnosti moderných slovenských dejín konca 19. – 1. polovice 20. storočia. Prvou životnou zastávkou, kde sa v plnej miere prejavila energia jeho osobnosti, sociálne a národné cítenie a organizátorský talent, boli od roku 1892 Liptovské Sliače.

Prelomovým momentom z osobného hľadiska i ďalšieho politického vývoja na Slovensku sa stalo zvolenie Andreja Hlinku za ružomberského farára v roku 1905 a jeho aktívna podpora kandidatúry reprezentanta slovenského tábora Dr. Vavra Šrobára do uhorského parlamentu v máji 1906. Zároveň sa toto hektické obdobie Hlinkovej činnosti prelínalo s jeho pôsobením v rodnej Černovej, kde všetku osobnú energiu a zápal vložil do stavby nového kostola a organizoval aktivity podporujúce tento zámer. Politická a spoločenská angažovanosť Andreja Hlinku na strane slovenských národných záujmov vyvolala negatívnu odozvu zo strany uhorských úradov i cirkvi. Nasledovalo suspendovanie z úradu ružomberského farára 4. mája 1906 a v ružomberskom politickom procese so slovenskými národovcami v novembri – decembri 1906 Andreja Hlinku odsúdili na trest dvojročného väzenia, ktorý si odpykal v Segedíne. Napäté obdobie súdnych perzekúcií sa prelínalo s úspešným prednáškovým turné Andreja Hlinku, venovaným slovenskej otázke, v českých a moravských mestách a s tragickými udalosťami v rodnej Černovej v októbri 1907. Po návrate do úradu vo februári 1910 sa začala nová etapa jeho kňazského i politického života, počas ktorej sa definitívne dovŕšilo formovanie jeho politických a spoločenských postojov. Popri národných otázkach u Andreja Hlinku vystúpil do popredia politický, sociálny a náboženský konzervativizmus.

Ako duchovná a cirkevná autorita, predseda SĽS (ktorá od roku 1925 niesla jeho meno) i poslanec parlamentu v praktickej a ideovej rovine rozvinul koncepciu slovenského nacionalizmu a autonomizmu a bol tvorcom a hýbateľom procesu politickej emancipácie slovenských katolíkov v opozícii voči koncepcii unitárneho československého štátu a alternatívnym českým i slovenským politickým subjektom. Pokiaľ ide o ovplyvnenie myslenia celých generácií, vrátane tých, ktoré presahovali horizont jeho života, bol Andrej Hlinka v pravom slova zmysle slovenským Charlesom Maurrasom so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami, sprevádzajúcimi obraz jeho osobnosti až do dnešných dní.

Autor (zdroj) popisu: PhDr. Karol Dzuriak


Súvisiace materiály (1):

Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)Príležitostná pečiatka
Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)

Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)

Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)
Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Zistite, čo je práve teraz najdôležitejšie, a urobte to. Robte každé rozhodnutie práve v okamihu, keď sa potrebujete pustiť do práce, a nie ďaleko dopredu.

(Jason Fried a David Heinemeier Hansson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk