Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením skíc masiek Aleša Votavu pre divadelné predstavenie Orfeus a Eurydika.

21. 10. 2022

Poštová známka:
Hrad Topoľčany (s personalizovaným kupónom)

Hrad Topoľčany (s personalizovaným kupónom)
Deň vydania: 17. 09. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 32,5 x 27,2 mm + k 22 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Poštová známka Hrad Topoľčany s personalizovaným kupónom k 70. výročiu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra s možnosťou výroby vlastného personalizovaného kupónu (ZPK)
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Známka s kupónom:

Poštová známka Hrad Topoľčany (s personalizovaným kupónom) (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka Hrad Topoľčany (s personalizovaným kupónom) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Hrad Topoľčany (s personalizovaným kupónom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Táto známka je dostupná aj v upravenom tlačovom liste (UTL) pre vytváranie vlastných personalizovaných kupónov (ZPK) a celých personalizovaných upravených tlačových listov (PersUTL).
Ukážka:

Poštová známka s personalizovaným kupónom Hrad TopoľčanyFilatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov