Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

21. 08. 2022

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
70. výročie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (známka Hrad Topoľčany)

70. výročie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (známka Hrad Topoľčany)
Deň vydania: 17. 09. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 32,5 x 27,2 mm + k 22 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Hrad Topoľčany k 70. výročiu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) 70. výročie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (známka Hrad Topoľčany) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Hrad Topoľčany k 70. výročiu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra je klasifikovaný ako oficiálny - objednávka a grafický návrh: Slovenská pošta/POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov