Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Tematická aukcia FilaNotes: Nechajme známky a celistvosti rozprávať

Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne

Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne

Poštová známka


Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojnePoštová známka Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne
Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne

Poštová známka z emisného radu Historické výročia pripomínajúca 100. výročie vypuknutia I. svetovej vojny formou pripomenutia pamiatky padlých v I. svetovej vojne.

Deň vydania: 02. 06. 2014
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Augustovič
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000
Textový motív: DUŠAN JURKOVIČ - ROTUNDA PRI REGIETÓWE / POCTA PAMIATKE PADLÝCH V 1. SVETOVEJ VOJNE
Obrazový motív: Rotunda pri Regietówe od slovenského architekta Dušana Jurkoviča.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne  (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne  (Pôvodný výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti::

Atentát na rakúsko-uhorského následníka trónu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajeve 28. 6. 1914 uvoľnil nahromadené rozpory medzi jednotlivými európskymi mocnosťami zoskupenými do dvoch nepriateľských táborov Trojdohody a Trojspolku. Už o mesiac, 28. 7. 1914 vypovedalo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku, ktoré obvinilo zo zosnovania atentátu. Na obranu Srbska vystúpilo Rusko, ktorému vzápätí vypovedalo vojnu Nemecko. V prvej dekáde augusta 1914 boli už vo vojne prakticky všetky významnejšie európske štáty s výnimkou Talianska, ktoré ako člen Trojspolku vstúpilo do vojny na strane Trojdohody až roku 1915. Vojna sa odohrávala na troch kontinentoch, v Stredomorí i na oceánoch. Prvá svetová vojna bola prvou veľkou vojnou priemyselného veku, čomu nezodpovedala taktická vyspelosť vojsk. Veľmi rýchlo sa preto zmenila na tiahlu zákopovú vojnu, v ktorej bez akéhokoľvek viditeľného zmyslu alebo vojenského úspechu hynuli vojaci po tisíckach. Dôsledky vojny nepocítili iba vojaci na frontoch, ale silno zasiahla aj civilné obyvateľstvo v zázemí. Bojové operácie skončili podpísaním prímeria s Nemeckom 11. 11. 1918. Na konci vojny bol úplne rozvrátený politický systém Európy. Zanikli štyri cisárstva (Rusko, Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Osmanská ríša), vytvorili sa nové národné štáty a imperialistický mier z Versailles vytvoril predpoklady pre novú vojnu.

V prvej svetovej vojne zahynulo asi 10 mil. vojakov a 7 mil. civilov. Z územia Slovenska bolo do vojenských uniforiem odetých asi 400 000 vojakov, z ktorých takmer 70 000 padlo. Už počas vojny najala rakúsko-uhorská administratíva viacerých architektov, ktorí budovali pamätníky padlým vojakom na bojiskách prvej svetovej vojny. Medzi nimi i významného secesného slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Jurkovič postavil v západných Karpatoch, zväčša na území dnešného Poľska, viacero pamätníkov, ktoré sú námetom nielen známky (Regietów), ale aj obálky prvého dňa (Przełęcz Małastowska). Na príležitostnú pečiatku bol zvolený kríž z Riegietówa. Slovenská pošta, a.s. si vydaním známky pripomína nezmyselné obete vojny ako spomienku i varovanie do budúcnosti.

Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Súvisiace filatelistické materiály (1):

Príležitostná pečiatka Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojnePríležitostná pečiatka
Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne

Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014

Súvisiace podujatia (2):

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne
Výstava ZÁBAVNÝ KALENDÁŘZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne

Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne
Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Akonáhle zaujmete postoj, existuje prirodzená tendencia chovať sa spôsobom, ktorý ho s tvrdohlavou dôslednosťou obhajuje.

(Robert B. Cialdini)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.