300 years of nationalization of Hungarian post offices

Commemorative postmark used in Bratislava on the occasion of the 300th anniversary of the nationalization of Hungarian post offices.

01. 07. 2022

Postage Stamp:
Historical Anniversaries: Tribute to the memory of the fallen in the first World War I

Historical Anniversaries: Tribute to the memory of the fallen in the first World War I
Date of Issue: 02. 06. 2014
Face value: 0,65 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 10
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Historical Anniversaries stamps series devoted to the 100th anniversary of the beginning of the the first World War I by a tribute to the memory of the fallen in the first World War I.


Text motifs: DUŠAN JURKOVIČ - ROTUNDA PRI REGIETÓWE / POCTA PAMIATKE PADLÝCH V 1. SVETOVEJ VOJNE

Pictorial motifs: Rotunda pri Regietówe od slovenského architekta Dušana Jurkoviča.

Postage stamp artwork: akad. mal. Peter Augustovič

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Historical Anniversaries: Tribute to the memory of the fallen in the first World War I (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Historical Anniversaries: Tribute to the memory of the fallen in the first World War I (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Atentát na rakúsko-uhorského následníka trónu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajeve 28. 6. 1914 uvoľnil nahromadené rozpory medzi jednotlivými európskymi mocnosťami zoskupenými do dvoch nepriateľských táborov Trojdohody a Trojspolku. Už o mesiac, 28. 7. 1914 vypovedalo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku, ktoré obvinilo zo zosnovania atentátu. Na obranu Srbska vystúpilo Rusko, ktorému vzápätí vypovedalo vojnu Nemecko. V prvej dekáde augusta 1914 boli už vo vojne prakticky všetky významnejšie európske štáty s výnimkou Talianska, ktoré ako člen Trojspolku vstúpilo do vojny na strane Trojdohody až roku 1915. Vojna sa odohrávala na troch kontinentoch, v Stredomorí i na oceánoch. Prvá svetová vojna bola prvou veľkou vojnou priemyselného veku, čomu nezodpovedala taktická vyspelosť vojsk. Veľmi rýchlo sa preto zmenila na tiahlu zákopovú vojnu, v ktorej bez akéhokoľvek viditeľného zmyslu alebo vojenského úspechu hynuli vojaci po tisíckach. Dôsledky vojny nepocítili iba vojaci na frontoch, ale silno zasiahla aj civilné obyvateľstvo v zázemí. Bojové operácie skončili podpísaním prímeria s Nemeckom 11. 11. 1918. Na konci vojny bol úplne rozvrátený politický systém Európy. Zanikli štyri cisárstva (Rusko, Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Osmanská ríša), vytvorili sa nové národné štáty a imperialistický mier z Versailles vytvoril predpoklady pre novú vojnu.

V prvej svetovej vojne zahynulo asi 10 mil. vojakov a 7 mil. civilov. Z územia Slovenska bolo do vojenských uniforiem odetých asi 400 000 vojakov, z ktorých takmer 70 000 padlo. Už počas vojny najala rakúsko-uhorská administratíva viacerých architektov, ktorí budovali pamätníky padlým vojakom na bojiskách prvej svetovej vojny. Medzi nimi i významného secesného slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Jurkovič postavil v západných Karpatoch, zväčša na území dnešného Poľska, viacero pamätníkov, ktoré sú námetom nielen známky (Regietów), ale aj obálky prvého dňa (Przełęcz Małastowska). Na príležitostnú pečiatku bol zvolený kríž z Riegietówa. Slovenská pošta, a.s. si vydaním známky pripomína nezmyselné obete vojny ako spomienku i varovanie do budúcnosti.


Author (source) of the description: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists