Azerbajdžanský mugham (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

Príležitostná poštová známka Azerbajdžanský mugham (spoločné vydanie s Azerbajdžanom).

02. 10. 2023

Príležitostná pečiatka:
Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne

Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne
Deň používania: 02. 06. 2014
Koniec platnosti: 02. 06. 2014
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti vydania poštovej známky Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne.


Textový motív: POCTA PAMIATKE PADLÝCH V 1. SVETOVEJ VOJNE

Obrazový motív: Detail kríža z pamätníka pri Regietówe od slovenského architekta Dušana Jurkoviča.

Výtvarný návrh pečiatky: akad. mal. Peter Augustovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov