Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Príležitostná pečiatka:
Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne

Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne
Deň používania: 02. 06. 2014
Koniec platnosti: 02. 06. 2014
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti vydania poštovej známky Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne.


Textový motív: POCTA PAMIATKE PADLÝCH V 1. SVETOVEJ VOJNE

Obrazový motív: Detail kríža z pamätníka pri Regietówe od slovenského architekta Dušana Jurkoviča.

Výtvarný návrh pečiatky: akad. mal. Peter Augustovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov