Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava ZÁBAVNÝ KALENDÁŘ

Výstava ZÁBAVNÝ KALENDÁŘ
Miesto: Poštové múzeum, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 02. 06. 2014 - 11. 11. 2014

Výstava s názvom „Zábavný kalendář“ inštalovaná v sídle SP v priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici.


Slovenská pošta, a. s. a Poštové múzeum v Banskej Bystrici, si vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy

"Zábavný kalendář"

.

Súčasťou vernisáže výstavy bude Slávnostná inaugurácia poštovej známky Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne. Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Banská Bystrica 1.

Výstava bude otvorená od 2. 6. 2014 do 11. 11. 2014 a môžete si ju pozrieť počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hod.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojneZdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov