XVII. Letné paralympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XVII. Letných paralympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Filatelistické výstavy:
Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017

Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017
Miesto: Tampere Hall Congress and Concert Centre, Tampere (Fínsko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 24. 05. 2017 - 28. 05. 2017

Informácie o Európskej výstave poštových známok FINLANDIA 2017 v Tampere (Fínsko)Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Európska výstava poštových známok


FINLANDIA 2017


(medzinárodná výstava s patronátom FEPA a dohľadom FIP)Národný komisár


Národný komisár ZSF na filatelistickú výstavu FINLANDIA 2017:

Vojtech Jankovič
emailová adresa: vojtech.jankovic@gmail.com
poštová adresa: Stromová 38, 831 01 Bratislava


Zoznam prihlásených (a tučným prijatých) exponátov členov ZSF


Trieda terotoriálnej filatelie:
 • Osuský Peter - Prvé moderné športové známky sveta (First modern sports stamps of the world)
 • Jurkovič Martin - Zakarpatská Ukrajina 1945 (Carpatho-Ukraine 1945)
Trieda poštovej histórie:
 • Divok František - Poštovníctvo na Spiši do roku 1920 (The postal service in the Spiš County by 1920)
 • Fekete Ladislav - Rakúske cisárske a kráľovské námorníctvo v I. svetovej vojne (The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I.)
Trieda celín:
 • Csicsay Peter - Uhorské poštové lístky s dodatkovou frankatúrou (Hungarian Stationery Cards 1900 - 1918 used with Supplementary Postage)
Trieda tematickej filatelie:
 • Banás Igor - Kráľ športov - jazdecký šport (The King of Sports - Equestrian Sport)
 • Trančík Ivan - Ženy v športe (Women in Sports)
 • Jankovič Vojtech - Môj život ako život bicykla (My Life as a Bicycle)
Trieda mládeže:
 • Schrojf Juraj - Moje obľúbené africké cicavce (My Favourite African Mammals)
 • Mrva Dominik - Rozpad ZSSR a vznik novodobej Ukrajiny (The Dissolution of the USSR and the Creation of Modern Ukraine)
Trieda literatúry:
 • Slovenská pošta / POFIS - Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (The Most Beautiful SLOVAK POSTAGE STAMPS 2005 - 2014)
 • Antónia Paulínyová / SLOVART - František Horniak - Delineavit et sculpsit

Dôležité termíny


Organizačný výbor európskej filatelistickej výstavy FINLANDIA 2017 by mal rozhodnúť o ich prijatí, resp. neprijatí do 30. septembra 2016.


Kontakty a informácie


Kontakt pre získanie ďalších informácií o výstave:


Výstavné propozície (IREX), bulletin a informačné letáky


Výstavné propozície Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Individual Regulations (IREX) for the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition.

Bulletin č. 1 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine a fínčine:
PDF dokument Bulletin 1 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 1 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 1 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 2 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 2 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 3 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 3 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 4 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 4 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 5 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 5 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 6 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 6 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Pokyny na skenovanie a odoslanie skenovaných exponátov pre Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument FINLANDIA 2017 - Scanning instructions


Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov