Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známku VI. Preteky mieru 1953 na celistvostiach

Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017

Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017

Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017


Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017   Ponuka prihlásiť a následne vystaviť exponáty na Európskej výstave poštových známok FINLANDIA 2017.
 


Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia nezávislosti Fínskej Republiky (1917 – 2017) sa uskutoční v Tampere v dňoch 24. – 28. mája 2017 Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017, ktorá získala patronát FEPA a dohľad FIP. Priebežne aktualizované informácie a elektronickú formu bulletinu výstavy, prihlášky exponátu a propozícií výstavy nájdete na internetových stránkach www.postoveznamky.sk a tiež na internetovej stránky výstavy www.finlandia2017.fi.


Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017

Na základe menovania ZSF za národného komisára si dovoľujem osloviť všetkých vystavovateľov, ktorých exponáty spĺňajú kritériá na vystavenie na medzinárodnej výstave o zaslanie vyplnenej prihlášky spolu s úvodným listom s plánom exponátu na nižšie uvedenú poštovú adresu národného komisára ZSF. Termín zaslania prihlášok na je 12. jún 2016 (termín bol posunutý pre možnosť získať kvalifikáciu na 2. česko-slovenskej filatelistickej výstave ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016).

Upozorňujem, že prihlášky musia spĺňať všetky potrebné náležitosti (správne a kompletné vyplnenie všetkých povinných položiek, potvrdenie príslušným klubom filatelistov, u mládeže uvedenie roku narodenia a potvrdenie príslušného krúžku filatelistov, v prípade exponátu literatúry treba uviesť rok vydania), pričom prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritériá pre vystavenie na medzinárodnej FEPA výstave, t.j. exponát získal na národnej výstave I. stupňa minimálne 75 bodov (štandardizovaný 5-rámový exponát a mládežnícky exponát vekovej kategórie B a C), resp. minimálne 70 bodov (jednorámový exponát a exponát mládeže vekovej kategórie A). Prihláška aj úvodný list musia byť vyplnené v niektorom svetovom jazyku, odporúča sa angličtina, bez problémov je akceptovateľná je aj nemčina alebo francúzština.

Všetky doručené prihlášky s pripojenými plánmi exponátov ako národný komisár posúdim a tie, ktoré budú vhodné na vystavenie na medzinárodnej výstave, zašlem organizátorom s odporúčaním na prijatie. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených adresách.


Výstavné propozície (IREX) a bulletin


Propozície Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Individual Regulations (IREX) for the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition.

Bulletin č. 1 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine a fínčine:
PDF dokument Bulletin 1 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition


Prihláška exponátu


Prihláška štandardného exponátu a exponátu literatúry na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument FINLANDIA 2017 Application form
PDF dokument FINLANDIA 2017 Application form (Literature).


Kontakty a informácie


Kontakt na národného komisára ZSF pre výstavu FINLANDIA 2017 pre získanie ďalších informácií o výstave a zaslanie prihlášok (prihlášky sa nezasielajú na adresu organizačného výboru výstavy!):

Vojtech Jankovič
emailová adresa: vojtech.jankovic@gmail.com
poštová adresa: Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01 Bratislava


Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017.


Vopred ďakujem všetkým vystavovateľom a verím, že medzinárodná výstava FINLANDIA 2017 bude obsadená kvalitnými slovenskými exponátmi.

Vojtech Jankovič, národný komisár ZSF pre výstavu FINLANDIA 2017.Poslať komentár
Súvisiace podujatia (1):

Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 19. 03. 2016 09:33
Aktualizované: 14. 06. 2016 01:00
 
Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017

Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017
Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Kedykoľvek čelíte strachu, pomyslite si, že to je tá správna "chvíľa pre vašu odvahu".

(Kim Kiyosaki)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.