Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017

Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 19. 03. 2016 09:33
Aktualizované: 14. 06. 2016 01:00

Ponuka prihlásiť a následne vystaviť exponáty na Európskej výstave poštových známok FINLANDIA 2017.

Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia nezávislosti Fínskej Republiky (1917 – 2017) sa uskutoční v Tampere v dňoch 24. – 28. mája 2017 Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017, ktorá získala patronát FEPA a dohľad FIP. Priebežne aktualizované informácie a elektronickú formu bulletinu výstavy, prihlášky exponátu a propozícií výstavy nájdete na internetových stránkach www.postoveznamky.sk a tiež na internetovej stránky výstavy www.finlandia2017.fi.


Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017

Na základe menovania ZSF za národného komisára si dovoľujem osloviť všetkých vystavovateľov, ktorých exponáty spĺňajú kritériá na vystavenie na medzinárodnej výstave o zaslanie vyplnenej prihlášky spolu s úvodným listom s plánom exponátu na nižšie uvedenú poštovú adresu národného komisára ZSF. Termín zaslania prihlášok na je 12. jún 2016 (termín bol posunutý pre možnosť získať kvalifikáciu na 2. česko-slovenskej filatelistickej výstave ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016).

Upozorňujem, že prihlášky musia spĺňať všetky potrebné náležitosti (správne a kompletné vyplnenie všetkých povinných položiek, potvrdenie príslušným klubom filatelistov, u mládeže uvedenie roku narodenia a potvrdenie príslušného krúžku filatelistov, v prípade exponátu literatúry treba uviesť rok vydania), pričom prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritériá pre vystavenie na medzinárodnej FEPA výstave, t.j. exponát získal na národnej výstave I. stupňa minimálne 75 bodov (štandardizovaný 5-rámový exponát a mládežnícky exponát vekovej kategórie B a C), resp. minimálne 70 bodov (jednorámový exponát a exponát mládeže vekovej kategórie A). Prihláška aj úvodný list musia byť vyplnené v niektorom svetovom jazyku, odporúča sa angličtina, bez problémov je akceptovateľná je aj nemčina alebo francúzština.

Všetky doručené prihlášky s pripojenými plánmi exponátov ako národný komisár posúdim a tie, ktoré budú vhodné na vystavenie na medzinárodnej výstave, zašlem organizátorom s odporúčaním na prijatie. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených adresách.


Výstavné propozície (IREX) a bulletin


Propozície Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Individual Regulations (IREX) for the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition.

Bulletin č. 1 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine a fínčine:
PDF dokument Bulletin 1 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition


Prihláška exponátu


Prihláška štandardného exponátu a exponátu literatúry na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument FINLANDIA 2017 Application form
PDF dokument FINLANDIA 2017 Application form (Literature).


Kontakty a informácie


Kontakt na národného komisára ZSF pre výstavu FINLANDIA 2017 pre získanie ďalších informácií o výstave a zaslanie prihlášok (prihlášky sa nezasielajú na adresu organizačného výboru výstavy!):

Vojtech Jankovič
emailová adresa: vojtech.jankovic@gmail.com
poštová adresa: Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01 Bratislava


Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017.


Vopred ďakujem všetkým vystavovateľom a verím, že medzinárodná výstava FINLANDIA 2017 bude obsadená kvalitnými slovenskými exponátmi.

Vojtech Jankovič, národný komisár ZSF pre výstavu FINLANDIA 2017.


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov