Offer to submit exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk

Offer to submit exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Offer to submit exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Offer to submit exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Offer to submit exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017   Offer to submit and if accepted also exhibit philatelic exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017.
 


Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia nezávislosti Fínskej Republiky (1917 – 2017) sa uskutoční v Tampere v dňoch 24. – 28. mája 2017 Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017, ktorá získala patronát FEPA a dohľad FIP. Priebežne aktualizované informácie a elektronickú formu bulletinu výstavy, prihlášky exponátu a propozícií výstavy nájdete na internetových stránkach www.postoveznamky.sk a tiež na internetovej stránky výstavy www.finlandia2017.fi.


Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017

Na základe menovania ZSF za národného komisára si dovoľujem osloviť všetkých vystavovateľov, ktorých exponáty spĺňajú kritériá na vystavenie na medzinárodnej výstave o zaslanie vyplnenej prihlášky spolu s úvodným listom s plánom exponátu na nižšie uvedenú poštovú adresu národného komisára ZSF. Termín zaslania prihlášok na je 12. jún 2016 (termín bol posunutý pre možnosť získať kvalifikáciu na 2. česko-slovenskej filatelistickej výstave ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016).

Upozorňujem, že prihlášky musia spĺňať všetky potrebné náležitosti (správne a kompletné vyplnenie všetkých povinných položiek, potvrdenie príslušným klubom filatelistov, u mládeže uvedenie roku narodenia a potvrdenie príslušného krúžku filatelistov, v prípade exponátu literatúry treba uviesť rok vydania), pričom prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritériá pre vystavenie na medzinárodnej FEPA výstave, t.j. exponát získal na národnej výstave I. stupňa minimálne 75 bodov (štandardizovaný 5-rámový exponát a mládežnícky exponát vekovej kategórie B a C), resp. minimálne 70 bodov (jednorámový exponát a exponát mládeže vekovej kategórie A). Prihláška aj úvodný list musia byť vyplnené v niektorom svetovom jazyku, odporúča sa angličtina, bez problémov je akceptovateľná je aj nemčina alebo francúzština.

Všetky doručené prihlášky s pripojenými plánmi exponátov ako národný komisár posúdim a tie, ktoré budú vhodné na vystavenie na medzinárodnej výstave, zašlem organizátorom s odporúčaním na prijatie. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených adresách.


Výstavné propozície (IREX) a bulletin


Propozície Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Individual Regulations (IREX) for the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition.

Bulletin č. 1 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine a fínčine:
PDF dokument Bulletin 1 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition


Prihláška exponátu


Prihláška štandardného exponátu a exponátu literatúry na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument FINLANDIA 2017 Application form
PDF dokument FINLANDIA 2017 Application form (Literature).


Kontakty a informácie


Kontakt na národného komisára ZSF pre výstavu FINLANDIA 2017 pre získanie ďalších informácií o výstave a zaslanie prihlášok (prihlášky sa nezasielajú na adresu organizačného výboru výstavy!):

Vojtech Jankovič
emailová adresa: vojtech.jankovic@gmail.com
poštová adresa: Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01 Bratislava


Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017.


Vopred ďakujem všetkým vystavovateľom a verím, že medzinárodná výstava FINLANDIA 2017 bude obsadená kvalitnými slovenskými exponátmi.

Vojtech Jankovič, národný komisár ZSF pre výstavu FINLANDIA 2017.Post a comment
Related events (1):

European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017


Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 19. 03. 2016 09:33
Updated: 14. 06. 2016 01:00
 
Offer to submit exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Offer to submit exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017
Offer to submit exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Vezmite zodpovednosť za svoju prosperitu do svojich rúk a vybudujte si dostatočnú dôchodkovú rezervu pre spokojný život. Čokoľvek dostanete od štátu, je len omáčka, s ktorou môžete hazardovať, alebo si za ňu zaobstarať ďalšiu mincu do zbierky.

(Randy Gage)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk