Offer of older catalogs - Czechoslovakia, Slovakia, Slovak state, Czech Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia

Offer of older catalogs focused on Czechoslovakia, Slovakia and the Czech Republic, including the Slovak State 1913 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia.

12. 06. 2021

Philatelic Exhibitions:
European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017
Location: Tampere Hall Congress and Concert Centre, Tampere (Fínsko)
Entry: Unspecified
Date: 24. 05. 2017 - 28. 05. 2017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition held in Tampere (Finland).Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Európska výstava poštových známok


FINLANDIA 2017


(medzinárodná výstava s patronátom FEPA a dohľadom FIP)Národný komisár


Národný komisár ZSF na filatelistickú výstavu FINLANDIA 2017:

Vojtech Jankovič
emailová adresa: vojtech.jankovic@gmail.com
poštová adresa: Stromová 38, 831 01 Bratislava


Zoznam prihlásených (a tučným prijatých) exponátov členov ZSF


Trieda terotoriálnej filatelie:
 • Osuský Peter - Prvé moderné športové známky sveta (First modern sports stamps of the world)
 • Jurkovič Martin - Zakarpatská Ukrajina 1945 (Carpatho-Ukraine 1945)
Trieda poštovej histórie:
 • Divok František - Poštovníctvo na Spiši do roku 1920 (The postal service in the Spiš County by 1920)
 • Fekete Ladislav - Rakúske cisárske a kráľovské námorníctvo v I. svetovej vojne (The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I.)
Trieda celín:
 • Csicsay Peter - Uhorské poštové lístky s dodatkovou frankatúrou (Hungarian Stationery Cards 1900 - 1918 used with Supplementary Postage)
Trieda tematickej filatelie:
 • Banás Igor - Kráľ športov - jazdecký šport (The King of Sports - Equestrian Sport)
 • Trančík Ivan - Ženy v športe (Women in Sports)
 • Jankovič Vojtech - Môj život ako život bicykla (My Life as a Bicycle)
Trieda mládeže:
 • Schrojf Juraj - Moje obľúbené africké cicavce (My Favourite African Mammals)
 • Mrva Dominik - Rozpad ZSSR a vznik novodobej Ukrajiny (The Dissolution of the USSR and the Creation of Modern Ukraine)
Trieda literatúry:
 • Slovenská pošta / POFIS - Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (The Most Beautiful SLOVAK POSTAGE STAMPS 2005 - 2014)
 • Antónia Paulínyová / SLOVART - František Horniak - Delineavit et sculpsit

Dôležité termíny


Organizačný výbor európskej filatelistickej výstavy FINLANDIA 2017 by mal rozhodnúť o ich prijatí, resp. neprijatí do 30. septembra 2016.


Kontakty a informácie


Kontakt pre získanie ďalších informácií o výstave:


Výstavné propozície (IREX), bulletin a informačné letáky


Výstavné propozície Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Individual Regulations (IREX) for the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition.

Bulletin č. 1 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine a fínčine:
PDF dokument Bulletin 1 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 1 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 1 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 2 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 2 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 3 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 3 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 4 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 4 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 5 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 5 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Informačný leták (newsletter) č. 6 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Newsletter 6 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition

Pokyny na skenovanie a odoslanie skenovaných exponátov pre Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument FINLANDIA 2017 - Scanning instructions


Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists