Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 15. 08. 2016 22:28

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information from the National Commissioner of the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017 Vojtech Jankovic on the great interest of Slovak exhibitors.


Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Európska výstava poštových známok


FINLANDIA 2017


(medzinárodná výstava s patronátom FEPA a dohľadom FIP)Veľký záujem slovenských vystavovateľov


Národného komisára príjemne potešil záujem slovenských vystavovateľov, ktorí prijali pozvanie a napriek vysokým rámovým poplatkom sa v nezvykle veľkom počte sa prihlásili na európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017 vo fínskom Tampere v dňoch 25. - 28. mája 2017. Svedčí to o narastajúcom počte a úrovni súťažných exponátov slovenských vystavovateľov - ešte nikdy v histórii slovenskej filatelie sa nestalo, že by mal Zväz slovenských filatelistov (ZSF) toľko kvalitných exponátov s kvalifikáciou na medzinárodné výstavy.

Napriek tomuto záujmu, treba, žiaľ, konštatovať, že sa neprihlásil žiaden vystavovateľ s exponátom pohľadníc, ktorým bude na tejto výstave po prvýkrát na medzinárodnej úrovni vyhradená samostatná súťažná trieda. Mrzí to o to viac, že tento fakt rovnako ako aj podmienky hodnotenia exponátov pohľadníc boli známe dostatočne včas, takže bolo dostatok času "oprášiť" existujúce alebo vytvoriť nové exponáty pohľadníc. Slovenskí zberatelia a vystavovatelia pohľadníc (a s nimi celý ZSF) tým prepásli obrovskú šancu, pretože na vystavenie exponátov pohľadníc - na rozdiel od iných výstavných tried - nebolo potrebné splniť žiadne kvalifikačné kritériá, čo už v budúcnosti nebude možné. Ako sa zdá, so záujmom o vystavovanie pohľadníc na Slovensku to nie je také horúce. Žiaľ.


Zoznam prihlásených (a tučným prijatých) exponátov členov ZSF


Trieda terotoriálnej filatelie:
 • Osuský Peter - Prvé moderné športové známky sveta (First modern sports stamps of the world)
 • Jurkovič Martin - Zakarpatská Ukrajina 1945 (Carpatho-Ukraine 1945)
Trieda poštovej histórie:
 • Divok František - Poštovníctvo na Spiši do roku 1920 (The postal service in the Spiš County by 1920)
 • Fekete Ladislav - Rakúske cisárske a kráľovské námorníctvo v I. svetovej vojne (The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I.)
Trieda celín:
 • Csicsay Peter - Uhorské poštové lístky s dodatkovou frankatúrou (Hungarian Stationery Cards 1900 - 1918 used with Supplementary Postage)
Trieda tematickej filatelie:
 • Banás Igor - Kráľ športov - jazdecký šport (The King of Sports - Equestrian Sport)
 • Trančík Ivan - Ženy v športe (Women in Sports)
 • Jankovič Vojtech - Môj život ako život bicykla (My Life as a Bicycle)
Trieda mládeže:
 • Schrojf Juraj - Moje obľúbené africké cicavce (My Favourite African Mammals)
 • Mrva Dominik - Rozpad ZSSR a vznik novodobej Ukrajiny (The Dissolution of the USSR and the Creation of Modern Ukraine)
Trieda literatúry:
 • Slovenská pošta / POFIS - Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (The Most Beautiful SLOVAK POSTAGE STAMPS 2005 - 2014)
 • Antónia Paulínyová / SLOVART - František Horniak - Delineavit et sculpsit

...zostáva len poďakovať všetkým prihláseným za (najmä finančne) neľahké rozhodnutie prihlásiť svoje exponáty a držať im palce, aby organizačný výbor európskej filatelistickej výstavy FINLANDIA 2017 rozhodol o ich prijatí - rozhodnutie by malo byť známe najneskôr 30. septembra 2016.

Tak ako boli sľúbili, v termíne do 30. 10. 2016, organizátori výstavy FINLANDIA 2017 oznámili zoznam prijatých, resp. neprijatých exponátov. Niektorí budú smutní, ale taký je život. V našom slovenskom prípade to je 9 prijatých z 12 prihlásených, čo je veľmi pekný pomer. Najmä ak si uvedomíme, že prebytok bol neuveriteľných 650 rámov!!! Keby boli všetky 5-rámové tak je to minimálne 130 plnohodnotných exponátov, ktoré nebolo možné prijať. Tak ako som napísal, konkurencia sa neustále zvyšuje. Verím, že na ďalšej výstave sa to podarí.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists