Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Veľký záujem slovenských vystavovateľov o európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017

Veľký záujem slovenských vystavovateľov o európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 15. 08. 2016 22:28

Informácia od národného komisára európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 Vojtech Jankoviča o veľkom záujme slovenských vystavovateľov.


Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Európska výstava poštových známok


FINLANDIA 2017


(medzinárodná výstava s patronátom FEPA a dohľadom FIP)Veľký záujem slovenských vystavovateľov


Národného komisára príjemne potešil záujem slovenských vystavovateľov, ktorí prijali pozvanie a napriek vysokým rámovým poplatkom sa v nezvykle veľkom počte sa prihlásili na európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017 vo fínskom Tampere v dňoch 25. - 28. mája 2017. Svedčí to o narastajúcom počte a úrovni súťažných exponátov slovenských vystavovateľov - ešte nikdy v histórii slovenskej filatelie sa nestalo, že by mal Zväz slovenských filatelistov (ZSF) toľko kvalitných exponátov s kvalifikáciou na medzinárodné výstavy.

Napriek tomuto záujmu, treba, žiaľ, konštatovať, že sa neprihlásil žiaden vystavovateľ s exponátom pohľadníc, ktorým bude na tejto výstave po prvýkrát na medzinárodnej úrovni vyhradená samostatná súťažná trieda. Mrzí to o to viac, že tento fakt rovnako ako aj podmienky hodnotenia exponátov pohľadníc boli známe dostatočne včas, takže bolo dostatok času "oprášiť" existujúce alebo vytvoriť nové exponáty pohľadníc. Slovenskí zberatelia a vystavovatelia pohľadníc (a s nimi celý ZSF) tým prepásli obrovskú šancu, pretože na vystavenie exponátov pohľadníc - na rozdiel od iných výstavných tried - nebolo potrebné splniť žiadne kvalifikačné kritériá, čo už v budúcnosti nebude možné. Ako sa zdá, so záujmom o vystavovanie pohľadníc na Slovensku to nie je také horúce. Žiaľ.


Zoznam prihlásených (a tučným prijatých) exponátov členov ZSF


Trieda terotoriálnej filatelie:
 • Osuský Peter - Prvé moderné športové známky sveta (First modern sports stamps of the world)
 • Jurkovič Martin - Zakarpatská Ukrajina 1945 (Carpatho-Ukraine 1945)
Trieda poštovej histórie:
 • Divok František - Poštovníctvo na Spiši do roku 1920 (The postal service in the Spiš County by 1920)
 • Fekete Ladislav - Rakúske cisárske a kráľovské námorníctvo v I. svetovej vojne (The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I.)
Trieda celín:
 • Csicsay Peter - Uhorské poštové lístky s dodatkovou frankatúrou (Hungarian Stationery Cards 1900 - 1918 used with Supplementary Postage)
Trieda tematickej filatelie:
 • Banás Igor - Kráľ športov - jazdecký šport (The King of Sports - Equestrian Sport)
 • Trančík Ivan - Ženy v športe (Women in Sports)
 • Jankovič Vojtech - Môj život ako život bicykla (My Life as a Bicycle)
Trieda mládeže:
 • Schrojf Juraj - Moje obľúbené africké cicavce (My Favourite African Mammals)
 • Mrva Dominik - Rozpad ZSSR a vznik novodobej Ukrajiny (The Dissolution of the USSR and the Creation of Modern Ukraine)
Trieda literatúry:
 • Slovenská pošta / POFIS - Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (The Most Beautiful SLOVAK POSTAGE STAMPS 2005 - 2014)
 • Antónia Paulínyová / SLOVART - František Horniak - Delineavit et sculpsit

...zostáva len poďakovať všetkým prihláseným za (najmä finančne) neľahké rozhodnutie prihlásiť svoje exponáty a držať im palce, aby organizačný výbor európskej filatelistickej výstavy FINLANDIA 2017 rozhodol o ich prijatí - rozhodnutie by malo byť známe najneskôr 30. septembra 2016.

Tak ako boli sľúbili, v termíne do 30. 10. 2016, organizátori výstavy FINLANDIA 2017 oznámili zoznam prijatých, resp. neprijatých exponátov. Niektorí budú smutní, ale taký je život. V našom slovenskom prípade to je 9 prijatých z 12 prihlásených, čo je veľmi pekný pomer. Najmä ak si uvedomíme, že prebytok bol neuveriteľných 650 rámov!!! Keby boli všetky 5-rámové tak je to minimálne 130 plnohodnotných exponátov, ktoré nebolo možné prijať. Tak ako som napísal, konkurencia sa neustále zvyšuje. Verím, že na ďalšej výstave sa to podarí.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov