Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Výstavy a exponáty:
FEPA výstava FINLANDIA 2017 - príjemná výstava v príjemnej atmosfére medzi príjemnými ľuďmi

FEPA výstava FINLANDIA 2017 - príjemná výstava v príjemnej atmosfére medzi príjemnými ľuďmi
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 25. 06. 2017 08:49

Reportáž národného komisára z európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v Tampere.Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Európska výstava poštových známok


FINLANDIA 2017


(medzinárodná výstava s patronátom FEPA a dohľadom FIP)


Miesto konania výstavy


Fínski organizátori sa rozhodli svoju FEPA výstavu usporiadať nie v hlavnom, ale v druhom najväčšom fínskom meste, Tampere. Hlavný dôvod - výrazne znížené finančné náklady na organizáciu a prenájom priestorov boli "vyvážené" zvýšenými nákladmi všetkých zúčastnených na dopravu (u niektorých priam logistiku) i mierne náročnejšou organizáciou mimo fínskeho centra filatelie v Helsinkách. A tiež pravdepodobne výrazne nižšou návštevnosťou. Na druhej strane to prinieslo mnoho nových priateľstiev, keď sa účastníci zájazdu spájali pri hľadaní správnej cesty z hotela na výstavu, prípadne ku nejakej pamätihodnosti. A najrukolapnejšie sa to prejavilo v lietadle lokálnej linky, kde ste mohli osloviť ktoréhokoľvek cestujúceho - takmer určite letel do Tampere kvôli výstave FINLANDIA 2017. Hneď ste mali spoločnú reč počas celého bezlepkového a inak zdravotne nezávadného letu (Fínske aerolínie nepodávajú nič, aspoň nie zadarmo) a tým pádom aj nové priateľstvo.


Výstavné priestory


Výstava FINLANDIA 2017 sa konala v miestnom kongresovom a výstavnom centre Tampere Hall, kde na viacerých poschodiach boli vystavené exponáty a umiestnené stánky obchodníkov a poštových správ. To bolo trochu nevýhodou pre exponáty a obchodníkov na vyšších poschodiach, takže občas musel miestny hlásateľ v plynulej fínčine a niekedy aj plynule lámanej angličtine nabádať návštevníkov, aby zašli aj na tretie poschodie, kde boli exponáty otvorenej triedy a jeden stánok švédskeho obchodníka, ktorý som aj ja, na vlastnú škodu, objavil až v predposledný deň.

Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Miesto konania výstavy FINLANDIA 2017 - Kongresové a výstavné centrum Tampere Hall (podľa predpovedí malo takmer stále pršať, meteorologickí veštci trochu pozabudli, že ku tomu treba oblaky...).

Výstavné priestory


Výstavné priestory boli dostatočne rozľahlé a rozumne osvetlené prirodzeným svetlom, možno s výnimkou stánku firmy Yvert, kde sa predajcovi pod sklenenou strechou pri intenzívnom slnečnom opekaní až z kečky parilo. Možno aj preto poskytoval vyššie zľavy (asi aby predal viac a zarobil na chladené nápoje, ktoré - vlastne ako všetko v tejto jazernej krajine - boli dosť finančné náročné). Orientácia bola vďaka viacerým poschodiam trochu zložitejšia ale myslím, že som navštívil všetky poschodia a videl všetky exponáty a obišiel všetky stánky.

Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Pohľad na výstavné priestory - Trieda poštovej histórie (Fínsko), v pozadí Trieda poštovej histórie (Európa) so svetlomodrým exponátom Laciho Feketeho.Slávnostné otvorenie výstavy


Slávnostné otvorenie malo slávnostný charakter s príhovormi všetkých zainteresovaných a inak povolaných. Napriek tomu, najmä vďaka miestnej fínskej filharmónii, panovala všeobecná fila-harmónia zakončená vtipne-napínavým strihaním stuhy na vopred neznámy počet dielov, takže diváci tŕpli až do konca, či sa aj tomu poslednému zástupcovi ujde nejaký ten kúsok - ušiel, tak neušiel.

Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Slávnostné otvorenie výstavy FINLANDIA 2017 - príhovor starostky Tampere.


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Slávnostné otvorenie výstavy FINLANDIA 2017 - úspešné ukončenie napínavého strihania stuhy.Organizácia výstavy a exponáty


Samotná výstava mala, z pohľadu exponátov, vcelku solídnu úroveň. Keďže výstavy FEPA úrovne sa nekonajú príliš často, organizačný výbor mal z čoho vyberať. Výsledkom bolo zopár skvelých (95 bodov a viac), obrovské množstvo výborných (nad 85 bodov) a len veľmi málo slabších exponátov (pod 75 bodov). Grand Prix FINLANDIA 2017 získal Jean Voruz (Švajčiarsko) za exponát Geneva Postal Services 1839-1862 (Veľká zlatá), Grand Prix International získal Joseph Hackmey (Veľká Británia) za exponát Classic Romania (Veľká zlatá za 97 bodov), Grand Prix National získal Erkki Toivakka (Fínsko) za exponát Finland 1856-1875 (Veľká zlatá za 96 bodov).

O exponáty a komunikáciu s národnými komisármi sa starali generálny komisár Raino Reino a jeho zástupca Seppo Laaksonen. Ich práca bola promptná a pragmatická, vedená stále v priateľskom duchu aj napriek tradičnému nedodržiavaniu termínov niektorými národnými komisármi - zatiaľ najlepšia akú som kedy na medzinárodnej výstave zažil. Prispelo ku tomu aj maximalizovanie elektronickej komunikácie a vydávanie len elektronických dokumentov a bulletinov, vrátane prihlasovania exponátov cez elektronický formulár.

Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Zástupca generálneho komisára Seppo Laaksonen (vpravo) pri preberaní exponátov v prijímacej miestnosti (tzv. bin room).


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Vždy dobre naladený Seppo a neustále usmiata Tatiana Laaksonenovci (pôvodom Bratislavčanka, stále s krásnou slovenčinou) v plnej permanencii pri prijímaní exponátov.


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Generálny komisár Raino Reino (v strede) a zástupca generálneho komisára Seppo Laaksonen (vpravo) pri práci s národnými komisármi. Vľavo Risto Pitkänen, finančný manažér výstavy, vďaka ktorému všetky finančné záležitosti dopadli nadmieru uspokojivo.


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Zostava národných komisárov.Účasť slovenských exponátov


Slovenský komisár mal ťažšiu robotu ako obvykle, lebo po veľkom záujme slovenských vystavovateľov, bolo prijatých aj viac exponátov (pozri: Veľký záujem slovenských vystavovateľov o európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017). Myslím, že taká hojná účasť vysoko kvalitných slovenských exponátov na medzinárodnej výstave ešte asi nebola. Navyše slovenské exponáty začínajú obsahovať čím ďalej tým viac kvalitného materiálu, takže sú ťažšie aj na nosenie aj na hodnotenie (vrátane ťažkých zaslúžených medailí) a tiež na pochopenie. V silnej konkurencii sa určite nestratili, no niektoré nedostatky (pozri nižšie) väčšine z nich ubrali zopár a niektorým aj viac bodov (vrátane môjho, aby ste nemali pocit, že kritizujem len druhých). Môže to potvrdiť aj Martin Jurkovič, ktorému sa (na rozdiel od New Yorku) podarilo dostať aj na výstavu a hlavne na stretnutie s porotcami, takže videl a počul z úst najpovolanejších, čo jeho exponátu chýba, aby sa dostal medzi najlepších (zďaleka to nie sú len financie!). Už zostáva len zrealizovať zistené, aby sa nabudúce pri jeho mene zablyšťalo zlato. Na druhej strane, jeho návšteva v Tampere priniesla aj zopár humorných zážitkov, napríklad pri hľadaní golfového "greenu" medzi domorodými obyvateľmi (takmer s nasadením ich života), ktoré mi vyrozprával v tradičnej krčme pri zopár pivkách, za ktoré mu opakovane ďakujem a verím, že čoskoro dostanem preklenovací úver, aby som sa mu mohol revanšovať. Fínska vláda to s alkoholom vyriešila geniálne: výrazne zvýšila ceny a keďže Fíni pijú ďalej, štátna pokladnica sa nestačí diviť a celá krajina žije v blahobyte...

Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Ťažký život (a náklad) národného komisára...


Filatelia sa vyvíja, a tak tí, čo si trochu prispali, sa nestačia čudovať ako sa exponáty za posledných 20 - 30 rokov zmenili, resp. vyvinuli. Už nestačí len nazbierať (rozumej zaplatiť) kvalitný materiál, ale v exponáte na medzinárodnej úrovni sa očakáva (presnejšie vyžaduje) presný a vyčerpávajúci popis (filatelistické znalosti), logické členenie štruktúry (názov exponátu a plán exponátu) a v neposlednom rade aj kvalitné a príťažlivé grafické spracovanie (kto už dnes používa čierne hawidky?!) a úzky súvis medzi materiálom a textami. Zdôrazňujem to preto, že aj napriek tomu, že ZSF na výstave reprezentovali kvalitné filatelistické exponáty, práve v týchto na prvý pohľad nedôležitých a zdanlivo jednoduchých záležitostiach/faktoroch mali vážne slabiny. To sa odzrkadlilo na nižšom bodovom a následne aj medailovom hodnotení ako by naznačoval kvalitný materiál a vystavovateľove ambície. Ako keby sme s Dobšinského Slovenskými rozprávkami chceli vyhrať moderné literárne súťaže. Obsah zaujímavý a kvalitný, ale podanie a forma?!

Samozrejme, v konečnej fáze je vecou vystavovateľov ako exponát spracujú a svoj materiál prezentujú, mám však pocit, že aj skúsení vystavovatelia opakujú stále rovnaké postupy. ktoré si pamätajú, ak nie od čias Dobšinského, tak aspoň od čias všadeprítomnej normalizácie, ktorá sa tak pohodlne usalašila v celom našom Zväze (o tom možno niekedy nabudúce).

Zúčastnené slovenské exponáty a ich výsledné hodnotenie:

 • Dominik MrvaThe Dissolution of the USSR and the Creation of Modern Ukraine (trieda mládeže):
  Veľká strieborná medaila za 75 bodov
 • Juraj SchrojfMy Favourite African Mammals (trieda mládeže):
  Postriebrená medaila za 68 bodov
 • Peter CsicsayHungarian Stationery Cards 1900 - 1918 used with Supplementary Postage (trieda celín – jednorámový exponát):
  72 bodov*
 • Martin JurkovičCarpatho-Ukraine 1945 (trieda tradičnej filatelie):
  Pozlátená medaila za 82 bodov
 • Peter OsuskýFirst modern sports stamps of the world (trieda tradičnej filatelie – jednorámový exponát):
  82 bodov*
 • Ladislav FeketeThe Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I. (trieda poštovej histórie):
  Pozlátená medaila za 82 bodov
 • Vojtech JankovičMy Life as a Bicycle (trieda tematickej filatelie):
  Zlatá medaila za 92 bodov
 • SLOVARTFrantišek Horniak - Delineavit et sculpsit (trieda literatúry):
  Veľká strieborná medaila za 78 bodov
 • Slovenská pošta / POFISThe Most Beautiful Slovak Postage Stamps 2005 - 2014 (trieda literatúry):
  Pozlátená medaila za 83 bodov

* Jednorámovým exponátom neboli udelené medaily.

A spomeňme ešte aj úspešný exponát Slováka v drese Českej republiky Petra Severína – Österreichische post in der heutigen Slowakei 1850 – 1867 (trieda poštovej histórie): Zlatá medaila za 90 bodov.

Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Exponát v triede mládeže: Dominik Mrva - The Dissolution of the USSR and the Creation of Modern Ukraine.


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Exponát v triede mládeže: Juraj Schrojf - My Favourite African Mammals.


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Exponát v triede celín: Peter Csicsay - Hungarian Stationery Cards 1900 - 1918 used with Supplementary Postage.


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Exponát v triede tradičnej filatelie: Martin Jurkovič - Carpatho-Ukraine 1945.


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Exponát v triede tradičnej filatelie: Peter Osuský - First modern sports stamps of the world.


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Exponát v triede poštovej histórie: Ladislav Fekete - The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I.


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Exponát v triede tematickej filatelie: Vojtech Jankovič - My Life as a Bicycle.


Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Zlatí česko-slovenskí "hošíci": Peter Severín, Tomáš Mádl a Vojtech Jankovič (prepáčte zníženú kvalitu obrazu, fotograf už čo-to popil).Kongres FEPA


Počas výstavy FINLANDIA 2017 prebiehal FEPA kongres, ktorého hlavnými motívmi boli nespokojnosť s výstavnými pravidlami pre otvorenú triedu, ktoré schválil kongres FIP (a neúspešný návrh vrátiť sa k pôvodným pravidlám FEPA) a nespokojnosť s riadením FIP jeho prezidentom a snahou nájsť kvalitnú európsku alternatívu. So všetkým ostatným bola spokojnosť a tak vo voľbách do Rady FEPA sa nič nezmenilo. A tak sme im všetci zatlieskali, rovnako ako redaktorovi a vydavateľovi časopisu FEPA News, ktorý má vynikajúcu úroveň (akurát nepíše nič o nás, lebo nikto neposiela žiadne príspevky. Dokonca ani tie finančné – členské ZSF uhradil až na osobnú urgenciu len tesne pred výstavou).

Medzi proklamovanými výstavami bola propagovaná aj budúcoročná svetová výstava PRAGA 2018, ktorá bude podľa sľubov organizátorov (nie podľa úrovne predvedenej prezentácie) mimoriadne vydarená. Veríme, že tomu tak aj bude. A to aj napriek zníženému počtu výstavných tried: 1) Tradičná filatelia, 2) Poštová história, 3) Filatelistická literatúra, 4) Jednorámové exponáty, 5) Moderná filatelia, 6) Otvorená filatelia a novo-doplnená trieda Fiškálnej filatelie. Takýmto zúžením počtu výstavných tried bude výstava PRAGA 2018 nie všeobecná ale len špecializovaná svetová výstava. Na výber tried majú organizátori právo, prekvapuje však zaradenie modernej a hlavne otvorenej triedy, keď ešte rok pred konaním nepanuje súlad podľa akých pravidiel sa má hodnotiť. Ale nechajme sa, dúfajme príjemne, prekvapiť.


Záverečné zhrnutie


Výstava FINLANDIA 2017 mala veľmi dobrú úroveň a to vďaka vysokej úrovni exponátov, no najmä vďaka pohodovému prístupu a srdečnosti chladných(?) domácich Fínov, ktorí sami o sebe hovoria, že nie sú leniví, len trochu pomalší.... Prispelo ku tomu aj príjemné prostredie pokojného, pôvodne industriálneho mestečka, so zachovanými staršími fabrikami skvelo využitými na rôzne stravovacie a muzeálne priestory (aký to kontrast s naším hlavným mestom a väčšinou ďalších slovenských miest a mestečiek...) a celkovo dobré počasie aj napriek neustálym predpovediam, že bude pršať. Všetko toto prinieslo príjemnú výstavu v príjemnej atmosfére medzi príjemnými ľuďmi (až priateľmi).

Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Filatelistická výstava FINLANDIA 2017

Steakhouse v priestoroch starej továrničky v centre mesta priamo pri rieke medzi dvoma jazerami.___________________________________________________________

Poznámka pod čiarou: Bolo dobre a aj vďaka našim vystavovateľom vysoko kvalitne. Bude pri súčasnom stave nášho zväzu aj nejaké nabudúce?


Na dokreslenie atmosféry prinášame zopár videí od izraelského komisára Lesa Glassmana:

Ďalšie informácie, dojmy, fotografie a videá nájdete cez oficiálnu stránku výstavy: Európska filatelsitická výstava FINLANDIA 2017.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov