Medzinárodný filatelistický veľtrh AUTUMN STAMPEX v Londýne

Pozvanie na tradičný medzinárodný jesenný zberateľský veľtrh AUTUMN STAMPEX v Londýne (Veľká Británia).

29. 09. 2021

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (98177): BRATISLAVA 16 - 90 rokov Univerzity Komenského v Bratislave

DEKVS (98177): BRATISLAVA 16 - 90 rokov Univerzity Komenského v Bratislave
Deň vydania: 11. 06. 2009
 
Pošta: BRATISLAVA 16
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (98177): BRATISLAVA 16 - 90 rokov Univerzity Komenského v Bratislave.


Textový motív: 1919 / 2009 / UNIVERZITA KOMENSKÉHO / Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16 / www.uniba.sk; UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX (logotyp)

Obrazový motív: Logo Univerzity Komenského: portrét J. A. Komenského + text UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 16
  • PSČ: 810 06
  • Licenčné číslo: 98177
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000020289
  • Výplatná hodnota: €000.00
  • Dátum podania: 11. 06. 2009
  • Kód produktu: NOT VALID

Identifikovaná doba používania: ... - 11. 06. 2009 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov