Autor: Viliam Kučera

Zoznam článkov:


O prvom slovenskom aerograme

Detailné pojednanie o vydaní a špecializácii prvého slovenského aerogramu v roku 1993.Všetci autori

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov