Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/2 (113)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

14. 04. 2022

Príležitostná pečiatka:
50. výročie folklórnej skupiny Močenčanka

50. výročie folklórnej skupiny Močenčanka
Deň používania: 11. 09. 2020
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti 50. výročia folklórnej skupiny Močenčanka


Textový motív: 50. VÝROČIE FOLKLÓRNEJ SKUPINY MOČENČANKA

Obrazový motív: Tancujúci pár v krojoch

Tematický popis a súvislosti:

Tradícia folklórnej skupiny v Močenku siaha až do rokov 1963 – 1965. Folklórna skupina Močenčanka vznikla v roku 1970. Jej cieľom je prezentácia ľudových piesní a obyčají tradovaných v obci a regióne. Prakticky hneď od svojho vzniku sa skupina - okrem programov v obci - zúčastňovala na folklórnych prehliadkach a festivaloch. K najväčším úspechom z toho obdobia patrí vystúpenie v Krakovanoch, na Myjave a úplným vrcholom bola účasť na folklórnom festivale vo Východnej, kde folkloristi žali úspech za vynikajúco predvedený "Sečkársky tanec".

Svoje meno – „Folklórna skupina Močenčanka“ - nosí od roku 1984. Dlhoročnou vedúcou súboru bola pani Mária Kolenčíková, ktorá svoju funkciu zastávala od roku 1985.


Autor (zdroj) popisu: FOLKLÓRNA SKUPINA MOČENČANKA


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov