Nature protection: Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni.

09. 09. 2022

Commemorative Postmark:
50th anniversary of the folklore group Močenčanka

50th anniversary of the folklore group Močenčanka
Day of use: 11. 09. 2020
 
Post office: MOČENOK
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Močenok on the occassion of the 50th anniversary of the folklore group Močenčanka


Text motifs: 50. VÝROČIE FOLKLÓRNEJ SKUPINY MOČENČANKA

Pictorial motifs: Tancujúci pár v krojoch

Thematic description and context:

Tradícia folklórnej skupiny v Močenku siaha až do rokov 1963 – 1965. Folklórna skupina Močenčanka vznikla v roku 1970. Jej cieľom je prezentácia ľudových piesní a obyčají tradovaných v obci a regióne. Prakticky hneď od svojho vzniku sa skupina - okrem programov v obci - zúčastňovala na folklórnych prehliadkach a festivaloch. K najväčším úspechom z toho obdobia patrí vystúpenie v Krakovanoch, na Myjave a úplným vrcholom bola účasť na folklórnom festivale vo Východnej, kde folkloristi žali úspech za vynikajúco predvedený "Sečkársky tanec".

Svoje meno – „Folklórna skupina Močenčanka“ - nosí od roku 1984. Dlhoročnou vedúcou súboru bola pani Mária Kolenčíková, ktorá svoju funkciu zastávala od roku 1985.


Author (source) of the description: FOLKLÓRNA SKUPINA MOČENČANKA


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists