101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)

Premena názvu Prešporok (Pozsony) na Bratislava ilustrovaná dobovou pohľadnicou a doplňujúcimi poštovo-historickými dokladmi z roku 1919

30. 09. 2020

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
15. výročie Slovenskej filatelistickej akadémie 1997 - 2012 (vzor 3) (známka ZSF)

15. výročie Slovenskej filatelistickej akadémie 1997 - 2012 (vzor 3) (známka ZSF)
Deň vydania: 16. 08. 2012
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou 40. výročie založenia ZSF k 15. výročiu Slovenskej filatelistickej akadémie 1997 - 2012
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) 15. výročie Slovenskej filatelistickej akadémie 1997 - 2012 (vzor 3) (známka ZSF) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou 40. výročie založenia ZSF k 15. výročiu Slovenskej filatelistickej akadémie 1997 - 2012 (vzor 3) je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: Slovenská filatelistická akadémia (SFA).

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov