Pošta: 15 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie - www.postoveznamky.sk

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Zhodnotenie plánovaného spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW.

03. 04. 2020

Príležitostná pečiatka:
15 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie

15 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie
Deň používania: 16. 08. 2012
 
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostného zasadnutia k 15. výročiu založenia Slovenskej filatelistickej akadémie (predtým Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo) a otvorenia výstavy "15 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie" v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.


Textový motív: SLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ AKADÉMIA / 15 / 1997 - 2012

Obrazový motív: Štylizovaná známka a poštová trubka.

Autor: Dušan Jarina


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov