Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava 15 ROKOV SLOVENSKEJ FILATELISTICKEJ AKADÉMIE

Výstava 15 ROKOV SLOVENSKEJ FILATELISTICKEJ AKADÉMIE
Miesto: Poštové múzeum, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 16. 08. 2012 - 30. 09. 2012

Výstava "15 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie" venovaná 15-ročnej činnosti Slovenskej filatelistickej akadémie inštalovaná v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.


Výstava "15 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie" venovaná 15-ročnej činnosti Slovenskej filatelistickej akadémie inštalovaná v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.


Výstava 15 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov