Christmas 2020: Traditional Slovak Blueprint

Postage stamp issued to the Christmas 2020 devoted to the traditional slovak blueprint

13. 11. 2020

Commemorative Postmark:
15 years of the Slovak Philatelic Academy

15 years of the Slovak Philatelic Academy
Day of use: 16. 08. 2012
 
Post office: BANSKÁ BYSTRICA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostného zasadnutia k 15. výročiu založenia Slovenskej filatelistickej akadémie (predtým Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo) a otvorenia výstavy "15 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie" v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.


Text motifs: SLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ AKADÉMIA / 15 / 1997 - 2012

Pictorial motifs: Štylizovaná známka a poštová trubka.

Autor: Dušan Jarina


Possibility to get this special cancellation


If you are interested in getting this special cancellation on postal card or envelope, please, send your request by email: filanotes@gmail.com
Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists