Pošta: 101. svetový kongres esperanta (24. 7.) - www.postoveznamky.sk

Kolektív: Zborník prednášok 2016 - 2017 (knižná informácia)

Informácia o vydaní knižnej publikácie Zborník prednášok 2016 - 2017, ktorú vydala Slovenská filatelistická akadémia v edícii Filatelistických príručiek.

27. 03. 2020

Príležitostná pečiatka:
101. svetový kongres esperanta (24. 7.)

101. svetový kongres esperanta (24. 7.)
Deň používania: 24. 07. 2016
 
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti konania 101. svetového kongresu esperanta v Nitre.


Textový motív: 101. SVETOVÝ / KONGRES / ESPERANTA

Obrazový motív: Symbol esperanta: proti sebe stojace písmená E a päťcípa hviezda.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov