Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF

08. 11. 2020

Príležitostná pečiatka:
Výstava ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH

Výstava ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH
Deň používania: 25. 07. 2016
 
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti konania výstavy ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH v Nitre.


Textový motív: ESPERANTO NA ZNÁMKACH / A POHĽADNICIACH / ESPERANTO SUR POSTMARKOJ

Obrazový motív: Symbol esperanta: proti sebe stojace písmená E, päťcípa hviezda s písmenom E.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov