Miloslav Marčan: KATALOG OKRESNÍCH RAZÍTEK POŠTOVNÍCH ÚRADŮ NA SLOVENSKU A PODKARPATSKÉ RUSI (po roku 1918)

Predstavenie podrobne spracovaného Katalógu okresných pečiatok poštových úradov na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine, ktorého autorom je poštový historik Miloslav Marčan.

13. 02. 2023

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Slávnostné otvorenie výstavy ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH

Slávnostné otvorenie výstavy ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH
Autor: Vojtech Jankovič (fotografie MVDr. Milan Šajgalík)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 30. 07. 2016 14:51

Fotoreportáž zo slávnostného otvorenia výstavy ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH v Nitre.

Pri príležitosti konania 101. Svetového kongresu esperanta v Nitre usporiadal klub filatelistov v Nitre a Slovenská esperantská federácia propagačnú výstavu známok a pohľadníc s témou esperanto. Na 64 výstavných plochách vystavilo exponáty 17 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Srbska a Talianska. Exponáty predstavujú dejisko kongresu Nitru na starých pohľadniciach, najkrajšie slovenské poštové známky, 101 esperantských kongresových miest na pohľadniciach a dokumenty o esperante. Slovenská pošta vydala k výstave poštový lístok s prítlačou a príležitostnú poštovú pečiatku. Slávnostné otvorenie výstavy v Divadle Andreja Bagara sa uskutočnilo 26. júla 2016 o 17:00 hod.

ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH


ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH
 
Zľava doprava: predseda Slovenskej esperantistickej federácie a predseda organizačného výboru kongresu Peter Baláž, zástupcovia odboru poštových služieb MDVRR SR Ing. Peter Ondrášek a PhDr. Janka Švecová, predseda ZSF Miroslav Ňaršík, predsedkyňa Esperanto - Ligo Filatelista z Trieste Elda Doerfler, riaditeľ Ponitrianskeho múzea Mgr. Anton Števko a autor poštovej známky ku kongresu doc. Igor Benca, akad. mal.


ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH

ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH

ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH

ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH

ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH

ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH

ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH

ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACHĎalšie informácie a fotografie z montáže a slávnostného otvorenia výstavy ESPERANTO NA ZNÁMKACH A POHĽADNICIACH nájdete v článkoch na webovej stránke ZSF: Fotoreportáž z inštalácie výstavy a Fotoreportáž z výstavy Esperanto na známkach a pohľadniciach.


Autor: Vojtech Jankovič (fotografie MVDr. Milan Šajgalík)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov