Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Poštový lístok s prítlačou:
100 rokov organizovanej filatelie v Bratislave (Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia)

100 rokov organizovanej filatelie v Bratislave (Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia)
Deň vydania: 28. 11. 2009
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový lístok s natlačenou známkou Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia - Čierny Brod s prítlačou k 100. výročiu organizovanej filatelie v Bratislave


Textový motív: 100 ROKOV ORGANIZOVANEJ FILATELIE V BRATISLAVE

Obrazový motív: Pohľad na Živnostenský dom s kaviarňou Olympia v Bratislave

Autor známky: Peter Biľak
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: T2 50 g + 0,10 €

Súvisiace materiály: Súvisiace akcie:

Poznámka: Nesprávne priezvisko jedného zo známych filatelistov - "Weitner" namiesto správneho "Weinert" (Weinert Viktor), pozri Omyly, chyby a nepresnosti na slovenských poštových známkach a iných poštových materiáloch.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov