101 Years since the Renaming of Prešporok to Bratislava (1st Battalion of the Czechoslovak Navy - Field Post 1919)

The transformation of the name Prešporok (Pozsony) into Bratislava illustrated with an authentic contemporary postcard and additional postal-historical documents from 1919

30. 09. 2020

Postal Card with imprint:
100 years of organized philately in Bratislava (Architecture of pre-Romanesque and Romanesque period)

100 years of organized philately in Bratislava (Architecture of pre-Romanesque and Romanesque period)
Date of Issue: 28. 11. 2009
Face value: T2 50g 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal (correspondence) card with embossed stamp Architecture of pre-Romanesque and Romanesque period with the imprint on the 100 years of organized philately in Bratislava


Text motifs: 100 ROKOV ORGANIZOVANEJ FILATELIE V BRATISLAVE

Pictorial motifs: Pohľad na Živnostenský dom s kaviarňou Olympia v Bratislave

Autor známky: Peter Biľak
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: T2 50 g + 0,10 €

Súvisiace materiály: Súvisiace akcie:

Poznámka: Nesprávne priezvisko jedného zo známych filatelistov - "Weitner" namiesto správneho "Weinert" (Weinert Viktor), pozri Omyly, chyby a nepresnosti na slovenských poštových známkach a iných poštových materiáloch.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists