Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
100 rokov bezdrôtovej telegrafie

100 rokov bezdrôtovej telegrafie
Deň vydania: 15. 04. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1740000

Príležitostná poštová známka vydaná k 100. výročiu vynájdenia bezdrôtovej telegrafie.


Textový motív: 100 ROKOV BEZDRÔTOVEJ TELEGRAFIE / G. MARCONI

Obrazový motív: Symbolická kresba s portrétom načúvajúceho G. Marconiho.

Tematický popis a súvislosti:

V posledných rokoch devätnásteho storočia sa zaznamenalo niekoľko významných objavov a vynálezov, ktoré podmienili rozvoj bezdrôtovej telegrafie a nadväzne rozvoj ďalších disciplín. V roku 1886 nemecký fyzik Heinrich Hertz dokázal existenciu elektromagnetických vĺn. Na tomto dôkaze sa začala rozvíjať bezdrôtová telegrafia a neskôr rádiotechnika. od roku 1893 Nikola Tesla využíva tzv. Teslove prúdy na bezdrôtové prenášanie správ. Guglielmo Marchese Marconi prvý vysielal morzeove značky bezdrôtovo na niekoľko sto metrov. V roku 1894 vyslal ako prvý rádiové signály. V roku 1901 realizoval bezdrôtové vysielanie ponad Atlantický oceán. Ruský elektrotechnik Alexander Stepanovič Popov verejne predvádzal rádiotelegrafický prenos. V roku 1897 sa mu podarilo uskutočniť prenos medzi pevninou a loďou vzdialenou 5 km. V roku 1897 Karl Ferdinand Braun prispel k začiatočnému rozvoju bezdrôtovej telegrafie, zostavil uzavretý kmitavý obvod. V roku 1904 slovenský rodák Jozef Murgaš získal 2 patenty od US Patent Office na bezdrôtové vysielanie. V roku 1905 vlastným systémom vysielania a prijímania (tón-systém) dosiahol bezdrôtové telegrafické spojenie až na vzdialenosť 200 km. Celkove získal 12 amerických patentov v odbore bezdrôtovej telegrafie.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov