100 rokov bezdrôtovej telegrafie - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Pravidelná sobotná filatelistická burza v Tábore (ČR)

100 rokov bezdrôtovej telegrafie

100 rokov bezdrôtovej telegrafie

Poštová známka


100 rokov bezdrôtovej telegrafiePoštová známka 100 rokov bezdrôtovej telegrafie
100 rokov bezdrôtovej telegrafie

Príležitostná poštová známka vydaná k 100. výročiu vynájdenia bezdrôtovej telegrafie.

Deň vydania: 15. 04. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1740000
Textový motív: 100 ROKOV BEZDRÔTOVEJ TELEGRAFIE / G. MARCONI
Obrazový motív: Symbolická kresba s portrétom načúvajúceho G. Marconiho.


Tematický popis a súvislosti:

V posledných rokoch devätnásteho storočia sa zaznamenalo niekoľko významných objavov a vynálezov, ktoré podmienili rozvoj bezdrôtovej telegrafie a nadväzne rozvoj ďalších disciplín. V roku 1886 nemecký fyzik Heinrich Hertz dokázal existenciu elektromagnetických vĺn. Na tomto dôkaze sa začala rozvíjať bezdrôtová telegrafia a neskôr rádiotechnika. od roku 1893 Nikola Tesla využíva tzv. Teslove prúdy na bezdrôtové prenášanie správ. Guglielmo Marchese Marconi prvý vysielal morzeove značky bezdrôtovo na niekoľko sto metrov. V roku 1894 vyslal ako prvý rádiové signály. V roku 1901 realizoval bezdrôtové vysielanie ponad Atlantický oceán. Ruský elektrotechnik Alexander Stepanovič Popov verejne predvádzal rádiotelegrafický prenos. V roku 1897 sa mu podarilo uskutočniť prenos medzi pevninou a loďou vzdialenou 5 km. V roku 1897 Karl Ferdinand Braun prispel k začiatočnému rozvoju bezdrôtovej telegrafie, zostavil uzavretý kmitavý obvod. V roku 1904 slovenský rodák Jozef Murgaš získal 2 patenty od US Patent Office na bezdrôtové vysielanie. V roku 1905 vlastným systémom vysielania a prijímania (tón-systém) dosiahol bezdrôtové telegrafické spojenie až na vzdialenosť 200 km. Celkove získal 12 amerických patentov v odbore bezdrôtovej telegrafie.

Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
100 rokov bezdrôtovej telegrafie

100 rokov bezdrôtovej telegrafie
100 rokov bezdrôtovej telegrafie
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nakoniec nezáleží na tom, koľko rokov ste žili. Ide o to, koľko života vo vašich rokoch bolo.

(Abraham Lincoln)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk